Morskie Lato Podchorążych

cze 4, 2013 | Polskie nowości

105Dwumiesięczny rejs okrętem szkolnym ORP „Wodnik”, miesięczny rejs na żaglowcu ORP „Iskra”, udział w regatach The Tall Ships Races 2013, praktyki na okrętach Marynarki Wojennej RP  – tak studenci wojskowi Akademii Marynarki Wojennej spędzać będą nadchodzące miesiące. Przed nimi żegluga po morskich i oceanicznych akwenach, wizyty w zagranicznych portach, a przede wszystkim doskonalenie trudnego morskiego rzemiosła.

ORP „Wodnik” wyszedł wczoraj z Gdyni a powróci 26 lipca. Rejs „Wodnika” to ponad 12 tysięcy mil morskich żeglugi, ponad 1000 godzin na morzu, wizyty w Warnie, Santa Cruz de Tenerife i Narwiku oraz 44 dni szkolenia. Okręt przejdzie po trasie Morze Bałtyckie – Morze Północne – Ocean Atlantycki – Morze Śródziemne – Morze Czarne. Na pokładzie ORP „Wodnik” zaokrętowano w sumie 61 podchorążych. Są to studenci wojskowi z drugiego, trzeciego i czwartego rocznika. Każda grupa pełni inny rodzaj praktyki. Drugi rocznik Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego (WNiUO) będzie odbywał praktykę nawigacyjno-astronomiczną. Będą mieli okazję wykorzystać wiedzę zdobytą zwłaszcza na zajęciach z astronawigacji, gdzie uczyli się między innymi wyznaczać pozycję okrętu przy pomocy ciał niebieskich. Z kolei czwarty rok WNiUO odbywać będzie praktykę oficerską. Podchorążowie będą pełnili wachty morskie dublera oficera wachtowego, jednocześnie będą przygotowywać się już do objęcia swoich pierwszych stanowisk oficerskich w Marynarce Wojennej. Natomiast pozostali praktykanci to studenci drugiego i trzeciego roku Wydziału Mechaniczno-elektrycznego (WME), czyli przyszli mechanicy okrętowi. Ich czeka praktyka specjalistyczna. Zapoznają się z różnymi urządzeniami okrętowymi, ich obsługa dokumentacją, a także będą pełnili wachty morskie w siłowniach okrętowych. Warto zaznaczyć, iż w Warnie (20 czerwca) będzie dokonana wymiana części podchorążych. Z okrętu zejdą studenci WME trzeciego roku, a w ich miejsce zaokrętowany zostanie czwarty rocznik „mechaników”. Natomiast podchorążowie czwartego roku WNiUO wymienią się z kolegami z tego samego rocznika, którzy w tym samym czasie odbywali praktykę oficerską na okrętach 3 Flotylli Okrętów.

Praktyka marynarska i żeglarska

Pierwszy rok studiów wojskowych w Akademii Marynarki Wojennej podsumowują dwa rodzaje praktyk: marynarska i żeglarska. W tym roku podchorążowie rozpoczęli praktyki od szkolenia na stopień żeglarza jachtowego, które odbywa się w Akademickim Ośrodku Szkoleniowym w Czernicy. Szkolenie potrwa do 23 czerwca. Potem od 1 lipca czeka ich rejs nawigacyjno – szkoleniowy na ORP „Iskra”. To żaglowiec szkoleniowy Marynarki Wojennej, na którym wezmą udział w regatach „The Tall Ships Races – 2013”. W czasie rejsu będą uczyć się podstaw marynarskiego, a zwłaszcza żeglarskiego rzemiosła. Trasa zawodów przebiega wzdłuż wybrzeży Bałtyku. Odwiedzą porty Arhus i Helsinki, a do Gdyni powrócą 26 lipca. ORP „Iskra” w tym czasie przebędzie ponad 1400 mil morskich. Jednak to nie koniec praktyk pierwszego rocznika, gdyż już 3 dni później, 29 lipca. okrętują się na jachty Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego MW, na których odbędą rejs po polskich portach. W Gdyni ponownie zobaczymy studentów 14 sierpnia.

Praktyka uzbrojeniowa

W ramach praktyki okrętowo – uzbrojeniowej podchorążowie trzeciego roku WNiUO przygotowywać będą m.in. armaty do wykonywania artyleryjskich zadań ogniowych do celów nawodnych i powietrznych, prowadzić poszukiwanie i niszczenie min oraz rzucać trały. Zapoznają się z zasadami przechowywania min morskich oraz nauczą, na czym polega praktyczne przygotowanie rakiet do strzelania. Jak załadować torpedę, jak ją wystrzelić? Tą wiedzę będą zdobywać podchorążowie. Nauczenie praktycznego wykorzystania uzbrojenia okrętowego to cel zasadniczy  praktyki uzbrojeniowej, czyli istoty bojowych działań morskich. Podchorążowie będą mieli okazję skonfrontować wiedzę teoretyczną, zdobytą w murach AMW, z praktycznymi umiejętnościami.

Praktyka oficerska i manewrowa

Z kolei piąty rocznik odbywać będzie praktyki oficerskie i manewrowe. Praktykę manewrową odbywać będą studenci Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. Muszą nauczyć się trudnej sztuki manewrowania okrętem w porcie, a także podejmowania rozbitków oraz zakotwiczania i odkotwiczania. W czasie praktyki manewrowej studenci wojskowi muszą posiąść szereg umiejętności, w tym nauczyć się przewidywać jak zachowa się okręt po wydaniu określonych komend.  W czasie manewrów należy uwzględnić wiele elementów, które mają wpływ na jednostkę, jak choćby wiatr. Podstaw tych umiejętności, a także wydawania odpowiednich komend nauczą się ćwicząc na kutrze K-9 z 3 Flotylli Okrętów. Manewrowanie okrętem jest zdecydowanie trudniejsze i bardziej skomplikowane niż jazda samochodem. Prawidłowe zacumowanie czy odcumowanie zależy od współpracy i koordynacji wielu ludzi. Czasami nawet za późne podanie cumy może zniweczyć cały manewr, a cumowanie i odcumowywanie to tylko jeden z elementów nauki manewrowania. Dochodzą jeszcze takie elementy jak kotwiczenie i odkotwiczenie oraz podejście do rozbitka. Piąty rocznik praktyki zakończy 19 lipca. Do tego czasu zarówno „mechanicy”, jak i „nawigatorzy” odbędą również praktyki oficerskie. Będą doskonalili sztukę dowodzenia ludźmi, odpowiedniego zarządzania i kierowania. To bardzo istotny element w szkoleniu przyszłych oficerów Marynarki Wojennej. Po praktyce udadzą się na urlopy, z których powrócą 18 sierpnia, by rozpocząć przygotowania do uroczystej promocji oficerskiej, zaplanowanej na 31 sierpnia, na okręcie – muzeum ORP „Błyskawica”.

W programie studiów Akademii Marynarki Wojennej każdy rok kończy się praktykami. Jeszcze zanim rozpoczną się studia przyszli podchorążowie przechodzą szkolenie „unitarne”, podczas którego uczą się regulaminów, musztry, zasad bezpieczeństwa, posługiwania się bronią i sprzętem wojskowym oraz uczestniczą w swym pierwszym rejsie na okręcie. Kolejny etap praktyk to szkolenie marynarskie obejmujące podstawowe zasady służby na okręcie. Z upływem czasu dochodzą bardziej skomplikowane sprawdziany z nawigacji, eksploatacji urządzeń, manewrowania okrętem, pracy z uzbrojeniem, systemami dowodzenia i łączności. Ostatni etap to praktyki dowódcze, które przygotowują podchorążych do objęcia stanowisk na okrętach oraz w jednostkach brzegowych Marynarki Wojennej.

Zdjęcia Krzysztof Miłosz – wyjście ORP „Wodnik” w dwumiesięczny rejs

Z marynarskim pozdrowieniem !!!

kmdr por. Wojciech Mundt