Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin pod nadzorem Grontmij

sie 31, 2012 | Szczecin

AmonithPod koniec sierpnia roku Grontmij podpisał umowę z Urzędem Morskim w Szczecinie na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz wykonanie monitoringu przyrodniczego dla projektu modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin w ciągu kanałów Piastowskiego i Mielińskiego.

Inwestycja jest kontynuacją zrealizowanego w latach 2000-2004 etapu I, który obejmował budowę nowych falochronów przy wyjściu z Kanału Piastowskiego na Zalew Szczeciński oraz przebudowę umocnień brzegowych. Obecnie kluczową sprawą staje się pogłębienie toru wodnego do głębokości technicznej 12,5 m. Jest to jedna z najważniejszych inwestycji, związana nie tylko z rozwojem portu w Szczecinie, ale będąca impulsem dla rozwoju całego regionu.

Prace nadzorowane przez Grontmij obejmą przebudowę umocnień brzegowych w kanałach Piastowskim i Mielińskim oraz zmianę parametrów geometrii toru wodnego Świnoujście-Szczecin w północnej części obszaru objętego projektem. Zagwarantowana zostanie możliwość pogłębienia toru do pożądanych 12,5 m. Najważniejsze elementy inwestycji to przede wszystkim: likwidacja przeszkód nawigacyjnych, budowa nabrzeża technicznego, modernizacja oznakowania nawigacyjnego oraz nowe oświetlenie brzegowe. Grontmij zrealizuje również zadania z zakresu monitoringu przyrodniczego, obejmujące przede wszystkim ocenę stanu różnorodności biologicznej, w tym gatunków będących przedmiotem ochrony na obszarach Natura 2000.

Roboty budowlane będą prowadzone pod nadzorem podwodnym, w obrębie czynnego toru żeglugowego. Same prace będą prowadzone przede wszystkim z poziomu wody.

Jakie będą efekty projektu? Przede wszystkim zostanie zapewnione bezpieczeństwo żeglugi do portów morskich Pomorza Zachodniego, a także wyeliminowane będą zagrożenia pojawiające się w okresach wezbrań powodziowych. Docelowo, w związku z poprawa warunków nawigacyjnych (m.in. większa głębokość toru i poprawa jego geometrii) możliwe będzie wchodzenie do portów w Szczecinie i Policach statków o większych parametrach. Realizacja inwestycji jest konieczna ze względu na alarmujący stan umocnień brzegowych w tym rejonie. W wielu miejscach grozi to katastrofą budowlaną i może uniemożliwić utrzymanie parametrów głównego toru wodnego także na obecnym poziomie.

Koszt projektu to około 318 mln PLN, z czego około 271 mln PLN pochodzić będzie z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Inwestycja potrwa do 2014 roku.