Modernizacja stoczni „Gryfia”

sty 3, 2023 | Polskie nowości

Na dzień 9 stycznia 2023 r., firma Eko-Inwest pełniąca w imieniu MSR „Gryfia” S.A. rolę inżyniera kontraktu ”Modernizacja infrastruktury na potrzeby posadowienia nowego doku pływającego przy nabrzeżu Gdyńskim w Szczecinie” wyznaczyła Wykonawcy datę rozpoczęcia robót. Wykonawcą tego największego w ostatnich dekadach w MSR „Gryfia” S.A. zadania inwestycyjnego została wyłoniona w drodze postępowania przetargowego Korporacja Budowlana Doraco, znana z realizacji dużych projektów inwestycyjnych między innymi w szczecińskim porcie czy mieście ( stadion Pogoni Szczecin ).

Podpisana 16 grudnia 2022 r., przez Prezesów Krzysztofa Zarembę i Amarendra Roy w imieniu MSR „Gryfia” S.A. umowa z Korporacją Budowlaną Doraco zakłada między innymi powstanie głębi dokowej o głębokości 17 metrów oraz dalb kotwiących dok. Na przedłużeniu nabrzeża Gdańskiego, wykonany zostanie pomost technologiczny o długości 60 metrów z torami dla żurawia do obsługi doku i tymczasowym miejscem odstawczym dla demontowanych fragmentów kadłuba i urządzeń statku, jak np. zestawów sterowych, śruby czy wału śrubowego, dzięki temu uzyska się wydłużenie nabrzeża cumowniczego dla statków cumujących przy nabrzeżu Gdańskim. W ramach robót budowlanych w części lądowej, w rejonie nabrzeża Gdyńskiego / Gdańskiego, powstanie zaplecze doku z drogami dojazdowymi. Inwestycja obejmie także przebudowę nabrzeża Gdyńskiego na długości ok. 300 m stanowiąc jednocześnie drogę komunikacyjną na dok nr 8. Pierwsze prace budowlane powinny rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu i zakończyć się po 18 miesiącach, kiedy to nowy dok będzie gotowy do przeprowadzenia prób na głębi dokowej.

Można śmiało powiedzieć, że wprowadzenie do eksploatacji Doku nr 8 otworzy nowy rozdział w 70 – letniej historii stoczni „Gryfia”. Nowy dok pozwoli nam na prowadzenie remontów dużych jednostek wchodzących na Bałtyk będących dotychczas poza zasięgiem ”Gryfii”. Dok nr 8, który powstaje w Stoczni Szczecińskiej „Wulkan”, będzie miał 235 metrów długości całkowitej i 47 metrów szerokości konstrukcyjnej, co pozwoli na dokowanie jednostek o długości ok. 230 m, szerokości do 36 m i masie dokowej do 24 tys. ton. Dla porównania – niedawno zmodernizowany, obecnie nasz największy stoczniowy Dok nr 5 pozwala na dokowanie statków o długości ok. 215 m, szerokości 34 m i masie dokowej 16 600 ton.

Cieszymy się, że po wielu miesiącach przygotowań , uzyskiwaniu zgód i pozwoleń , ciężkiej , niewdzięcznej bo niewidocznej dla otoczenia pracy udało się wyłonić generalnego wykonawcę prac budowlanych i przechodzimy do etapu ich fizycznej realizacji. Jesteśmy przekonani, iż tak uznany Wykonawca jak firma Doraco dotrzyma terminu realizacji inwestycji i w połowie przyszłego roku przy nabrzeżach stoczni Gryfia zostanie zacumowany nowy dok

– mówi Artur Trzeciakowski, Dyrektor Naczelny Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.