Mniejszy ruch w morskich portach niemieckich

paź 17, 2013 | Porty Morskie

1porthamburgW portach niemieckich przeładowano w pierwszym półroczu 147,9 mln ton towarów, tj. o 2,6 proc. mniej niż w tym samym okresie ub.r. oraz 7,6 mln TEU – o 1,9 proc. mniej.

Najbardziej zmalały, jak wynika z danych Federalnego Urzędu Statystycznego, przeładunki towarów w ruchu krajowym – aż o 15,2 proc., ale miały one relatywnie niewielki udział w łącznych obrotach portów morskich (3,4 mln ton, czyli 2,3 proc.).

Największym segmentem są przeładunki towarów importowanych, które w pierwszych sześciu miesiącach sięgały 85,6 mln t, tj. zmalały o 3,9 proc. w porównaniu r/r.

Zwiększyły się jedynie przeładunki towarów eksportowanych – do 58,9 mln t, czyli o 0,3 proc. Należy przypomnieć, że kilku procentowy udział w przeładunkach w portach niemieckich mają towary importowane i eksportowane do oraz z Polski.

 

Źródło: wnp.pl