Minister Andrzej Czerwiński z wizytą na Pomorzu

wrz 18, 2015 | Polskie nowości

1abcandczenaftg

Andrzej Czerwiński, minister Skarbu Państwa odwiedził kluczowe terminale przeładunkowe Portu w Gdyni oraz budowę Terminala Naftowego w Gdańsku.

– Aktywność w Porcie Gdynia jest widoczna m.in. w dynamicznie rosnącym tonażu przeładunków w tym miejscu.  Cieszy, że można to obserwować, także w innych polskich portach – powiedział minister Skarbu Państwa.

Port Gdyński odgrywa ważną rolę w gospodarce Polski. Podstawową jego działalnością jest transport oraz przeładunek. Spełnia on także funkcje handlowe, ma również istotne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo kraju. Po siedmiu miesiącach działalności w roku 2015 przychody z działalności gospodarczej Zarządu Morskiego Portu Gdynia wyniosły 107 mln zł w tym przychody ze sprzedaży – 93 mln zł. Wymieniona wielkość przychodów po uwzględnieniu kosztów daje spółce zysk netto 31 mln zł i zysk ze sprzedaży 19,1 zł.

Andrzej Czerwiński wizytował także budowę Terminala Naftowego w Gdańsku. Prace prowadzone są tam zgodnie z harmonogramem. Zaawansowanie prac wynosi ok. 85 proc. Na dwóch zbiornikach zakończono już prace antykorozyjne i montaż wyposażenia, na dwóch zakończą się jeszcze w tym miesiącu, na dwóch pozostałych znajdują się w trakcie realizacji.

– Naftoport, terminal naftowy oraz infrastruktura im towarzysząca, będą miały stabilizujący wpływ na ceny paliw płynnych w Polsce. To kolejny element zwiększania bezpieczeństwa energetycznego kraju, co jest jednym z najważniejszych zadań realizowanych przez rząd. Dodatkowo inwestycja  pobudza aktywność gospodarczą na trójmiejskim Wybrzeżu, co przekłada się na wzrost gospodarczy regionu pomorskiego – powiedział Andrzej Czerwiński.

Prace projektowe Terminala Naftowego rozpoczęto w kwietniu 2013 roku,  budowlane ruszyły w lutym 2014 r.,  a  zakończenie robót  jest przewidziane na koniec roku 2015. Oznacza to, że w ciągu 32 miesięcy (łącznie z pracami projektowymi i uzyskaniem pozwolenia na budowę) powstanie kompletny hub morski wyposażony w sześć potężnych zbiorników na ropę naftową o poj. 62,5 tys. m sześc. każdy, rurociągi zewnętrzne i wewnętrzne, oczyszczalnia ścieków, pompownie ropy i p.poż (z czterema zbiornikami na wodę 2,5 tys. m sześc. każdy), oraz pełna infrastruktura z drogami, siecią kanalizacyjną i elektryczną.

MSP