Międzynarodowy kanał Dunaj – Odra – Łaba – Czesi nie zarzucą projektu

mar 18, 2014 | Polskie nowości

1dunajodralabaNie zarzucimy przygotowań do realizacji projektu kanału Dunaj- Odra- Łaba – głosi oficjalne stanowisko Rządu Republiki Czeskiej. Projekt zostanie wznowiony po fazie międzynarodowych negocjacji z sąsiednimi krajami oraz Unią Europejską.

Jesienią 2013 roku wystosowano powiadomienie o planowanym przetargu na opracowanie studium wykonalności korytarza Dunaj –Odra- Łaba. Koszt przedsięwzięcia szacowano na 30 milionów koron.  

Przetarg na opracowanie studium wykonalności korytarza wodnego Dunaj-Odra- Łaba został czasowo zawieszony z uwagi na fakt, że projekt ten wymaga porozumień międzynarodowych i osiągnięcia konsensusu zainteresowanych stron. Celem takiej decyzji jest poznanie stanowiska państw UE przed przystąpieniem do trwającego wiele lat, kosztownego projektu. W najbliższym czasie Minister Transportu Antonin Pracharz wystosuje oficjalne pisma do rządów Niemiec, Polski, Słowacji, Austrii. Czeski rząd nie zamierza również rezygnować z rozmów na temat projektu. Jak zapewniło Ministerstwo Transportu Czech nie zrezygnowano z planów opracowania studium. Nie ogłoszono jeszcze przetargu, żaden podmiot nie przystąpił jeszcze do opracowania studium i nie poniesiono jeszcze żadnych kosztów z tego tytułu.

Już dwa lata temu dyskutowano nad pomysłem wpisania inwestycji w Strategię Rozwoju Korytarzy Transportowych Unii Europejskiej. Polscy przedstawiciele Parlamentu Europejskiego poparli ten pomysł, jednakże projekt nie zdobył wystarczającego poparcia w centroprawicowym rządzie Petra Neczasa. Czechy muszą nadal prowadzić negocjacje z sąsiednimi krajami oraz sporządzić studium wykonalności celem wznowienia negocjacji z Unią Europejską na temat włączenia projektu do Transeuropejskiej sieci transportowej. Rok temu w Pradze złożyła wizytę Karla Peijs, europejska koordynator ds. śródlądowych dróg wodnych. Jak na razie Komisja Europejska nie przeznaczy żadnych funduszy na budowę kanału, jednak  zapewniła Prezydenta Czech, że kraje  Unii są gotowe przedyskutować włączenie projektu kanału do systemu Transeuropejskiej Sieci Transportowej. Oznacza to, że w przyszłości Unia mogłaby wyasygnować ze swojego budżetu kwotę na dofinansowanie przedsięwzięcia. Przygotowanie projektu zajmie kilka lat, lecz sam projekt studium wykonalności inwestycji Czesi mogą opracować we własnym zakresie.

Korytarz wodny  Dunaj – Odra – Łaba jest brakującym ogniwem połączonych systemów europejskich dróg wodnych. Dla Czechów budowa kanału jest priorytetem państwowym (zdaniem Josefa Tobola z czeskiego Zarządu Dróg Wodnych, budowa kanału da perspektywę utworzenia na terenie Czech 60 tys. miejsc pracy), jednakże realizacja ta stwarza szansę na wymierne korzyści gospodarcze również w Polsce. Wg szacunków entuzjastów budowy kanału inwestycja pochłonie ponad 9 mld euro, a polska strona będzie musiała zabezpieczyć tylko 15% kosztów. Przy potencjale przewozowym kanału Dunaj – Odra – Łaba szacowanym na 80 mln ton rocznie,  przypuszczalny zysk będzie wynosił około 1 mld euro co 12 miesięcy. Polski rząd jest przychylnie nastawiony do inwestycji, gdyż będzie ona miała wpływ na wyciągnięcie z zapaści żeglugi śródlądowej.

MiO