Międzynarodowa debata o klastrach

cze 1, 2012 | Klaster Morski Pomorza Zachodniego

klaster1Zakończyła się XV Ogólnopolska Konferencja „Polskie klastry i polityka klastrowa – Rola klastrów w obszarach transgranicznych”, realizowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiebiorczości. Spotkanie, podczas którego debatowano o funkcjonowaniu klastrów z terenu Pomorza Zachodniego, odbyło się na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskeigo.

 

 

W pierwszej części spotkania Peter Keler – Dyrektor Zarządzający Węgierskiego Centrum Rozwoju Ekonomicznego, zaprezentował specyfikę zarządzania klastrami funkcjonującymi w obszarach transgranicznych.

klaster10

 

 

 

  

klaster2W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele klastrów z Niemiec, Dani i Szwecji. Goście z zagranicy udział w sesji dobrych praktyk, podczas której zaprezentowali działalność swoich organizacji, omawiając jednocześnie możliwe ścieżki rozwoju i własne doświadczenia związane ze współpracą w ramach międzynarodowych projektów.

 

 

klaster4

 

Na zakończenie sympozjum przedstawiciele zachodniopomorskich klastrów i instytucji zaangażowanych w tematykę ich rozwoju przedstawili swoje doświadczenia w tworzeniu partnerstw między przedstawicielami świata nauki, biznesu i administracji.   Podczas konferencji odbyła się także prezentacja klastrów z terenu województwa zachodniopomorskiego. Na specjalnie przygotowanym w tym celu stoisku wystawowym, przedstawiona została działalność firm działających w ramach Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego.

A. Marchewka

 

klaster5