Miasto Szczecin przejmuje historyczną świetlicę stoczniową

sie 30, 2013 | Szczecin

1stoczniaaPiotr Krzystek prezydent Szczecina i Mariusz Kolwas prezes Towarzystwa Finansowego Silesia podpisali porozumienie, określające warunku przekazania Szczecinowi świetlicy stoczniowej, w której w sierpniu, przed 33 laty podpisano Porozumienia Szczecińskie.

TFS jest użytkownikiem wieczystym  gruntu skarbu Państwa i właścicielem budynków położonych na terenie byłej Stoczni Szczecińskiej. W jednym z tych obiektów znajdują się historyczne pomieszczenia świetlicy, w których 30 sierpnia 1980 r. podpisano porozumienia kończące strajk.

– Od miesięcy  razem z NSZZ Solidarność zabiegaliśmy o to, aby świetlica stoczniowa  mogła służyć mieszkańcom. To niezwykle istotne  historycznie miejsce dla miasta i regionu. Tym bardziej cieszy fakt, iż dokument podpisaliśmy w przededniu 33 rocznicy Porozumień Szczecińskich – informuje Piotr Krzystek.

Inicjatywie komunalizacji budynku, w którym znajduje się świetlica od początku sprzyjało Ministerstwo Skarbu Państwa. W załączeniu także list Rafała Baniaka Podsekretarza Stanu MSP.

Intencją obu stron porozumienia jest takie wykorzystanie obiektów, aby jak najlepiej upamiętnić podpisanie Porozumień Szczecińskich. W szczególności chodzi o umożliwienie zorganizowania w tym miejscu  muzeum upamiętniającego to wydarzenie lub instytucji służącej upamiętnieniu tych wydarzeń –  ich badaniu i popularyzacji, a także poznawaniu historii stoczni i gospodarki morskiej a także ich rozwojem. Podpisane wczoraj porozumienie otwiera do tego drogę. Przed Miastem jeszcze szereg czynności formalnych (podziały geodezyjne, ustanowienia służebności itd.). z drugiej zaś strony to także czas na wypracowanie formuły funkcjonowania obiektu.

Zdaniem prezydenta Piotra Krzystka dobrym rozwiązaniem byłoby, aby historyczna świetlica razem z Muzeum Przełomów, była miejscem pamięci najważniejszych wydarzeń

w najnowszej historii naszego miasta. Zarówno Miasto jak i Województwo zadeklarowały chęć wspólnego wypracowania modelu funkcjonowania świetlicy, tak by mogła służyć upamiętnianiu wydarzeń sprzed 33 lat.

30 sierpnia 1980 roku  w stoczniowej świetlicy przedstawiciele strajkujących robotników podpisali z ówczesnym rządem porozumienie, które kończyło protesty w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim. Dzięki niemu robotnicy w Polsce mogli tworzyć wolne związki zawodowe. Dzień później podobne porozumienie podpisano w Gdańsku.