Miasto Szczecin sprzedało działki Akademii Morskiej

paź 30, 2013 | Akademia Morska Szczecin

1-111602-amPodpisanie aktu notarialnego sprzedaży Akademii Morskiej w Szczecinie przez Miasto Szczecin nieruchomości przy ul. Dębogórskiej

Akademia Morska w Szczecnie stworzy nowoczesny, jedyny w Polsce ośrodek zintegrowanego szkolenia w zakresie ratownictwa morskiego oraz Naukowo-Badawcze Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających. Inwestycje realizowane będą na terenach zakupionych od miasta.

Akt notarialny sprzedaży trzech działek przy ul. Dębogórskiej w Szczecinie (o łącznej powierzchni 9 494 m2) 29 października br. podpisali rektor Akademii Morskiej w Szczecinie prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Stanisław Gucma i prezydent Szczecina Piotr Krzystek. Cieszę się, że prezydent wspiera inicjatywy naszej uczelni zmierzające do stworzenia w mieście ośrodka, dzięki któremu zapewnimy szkolenie kadr morskich na poziomie światowym. Dzięki temu Akademia Morska w Szczecinie stale się rozwija – mówił rektor Gucma.

Na wspomnianych terenach realizowane będą dwa projekty:

 POLSKI OŚRODEK SZKOLENIOWY RATOWNICTWA MORSKIEGO

Jednostka będzie ważnym punktem na mapie międzynarodowych centrów szkoleniowych – umożliwi szkolenie kadr gospodarki morskiej z kraju i zagranicy, i uzyskanie przez nie nowych kwalifikacji zawodowych, bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów szkoleń zagranicznych. Zadaniem ośrodka będzie edukacja morska i nauczanie ustawiczne, przygotowujące do pracy w sektorze gospodarki morskiej, jak też edukacja w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa, ratownictwa i zarządzania kryzysowego. Wszystkie kursy i szkolenia realizowane będę zgodnie ze standardami światowych organizacji morskich. Będą obejmowały zakres: szkoleń dla pracowników terminali LNG i statków do przewozu gazów ciekłych, walki z pożarami, rozlewami olejowymi, skażeniami środowiska oraz ratownictwa morskiego – wodnego i śródlądowego oraz ratownictwa medycznego.

W ramach inwestycji powstanie m.in. stanowisko do ćwiczeń z zakresu opuszczania statku, platform, instalacji off-shore, walki z pożarami i rozlewami olejowymi; basen ze stanowiskiem do wodowania i ćwiczeń ratowniczych przy użyciu symulatora helikoptera oraz sprzętu statków ratowniczych i środków ratunkowych; komora zatapialna i rozgorzeniowo-dymowa do uwalniania się z zalanych i zadymionych pomieszczeń oraz do walki z pożarami; poligon ćwiczeń praktycznych z dostępem do akwenu wodnego oraz pomieszczenia dydaktyczne (laboratoria chemiczne, medyczne, przeciwpożarowe).

NAUKOWO-BADAWCZE CENTRUM EKSPLOATACJI OBIEKTÓW PŁYWAJĄCYCH

W planach jest zbudowanie części naukowo-dydaktycznej z laboratoriami wykorzystującymi nowoczesne techniki i technologie, jak też pozwalające na prowadzenie zajęć poprzez e-learning oraz laboratorium hydrotechniczne (basen 20m x 40m) do badań hydrodynamicznych, umożliwiające badania z wykorzystaniem wielkoskalowych modeli statków: tankowców, ro-ro, holowników, platform wiertniczych

Centrum w realizacji swoich zadań będzie wykorzystywało nowoczesne rozwiązania funkcjonalne i architektoniczne, innowacyjne narzędzia naukowe i dydaktyczne oraz najnowocześniejszą aparaturę i technologię teleinformatyki (tzw. ICT – ang. Information and Communication Technologies). Wszystkie laboratoria wyposażone będą w wysokiej klasy stację roboczą i zaawansowany technologicznie sprzęt multimedialny (m.in. blaty LCD, manipulatory 3D). Umożliwiać będą korzystanie z wirtualnej biblioteki, kursów e-learningowych (również innych uczelni) oraz budowania baz wiedzy.

Nowe obiekty (oba mają już wydane pozwolenia na budowę) Akademii Morskiej w Szczecinie realizować będą inwestycje spełniające funkcje placówki edukacji morskiej i nauczania ustawicznego dla służb ratunkowych, ratowniczych, bezpieczeństwa, nadzoru morskiego, zarządzania i reagowania kryzysowego w zakresie bezpieczeństwa morskiego oraz bezpieczeństwa publicznego. Na terenach, które sprzedajemy uczelni powstaną ośrodki, którymi będziemy mogli się chwalić na całym świecie, to będzie wizytówka naszego miasta – skomentował prezydent miasta Piotr Krzystek.

Nieruchomości przy ul. Dębogórskiej dla  Akademii Morskiej w Szczecinie

Nieruchomości gruntowe przy ul. Dębogórskiej zostały przygotowane do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na wniosek Akademii Morskiej w Szczecinie. W dniu 28 stycznia 2013 r. Rada Miasta Szczecin podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości z 99% bonifikatą od ceny sprzedaży, w związku z przeznaczeniem nieruchomości na działalność oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową.

Wartość nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym wynosi  łącznie 1 704 000,00 zł netto. W dniu 14 lutego 2013 r. w Oświadczeniu Woli Nr 127/WGN/013 ustalona została cena sprzedawanych nieruchomości na poziomie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

W związku z udzieleniem bonifikaty stanowiącej 99% ceny nieruchomości (wartość udzielonej bonifikaty wynosi 1 686 960, 00 zł netto), kwota do zapłaty za nabywane przez Akademię Morską nieruchomości wynosi łącznie 17 040,00 zł netto (działki  zwolnione są z podatku VAT).

Fot. Robert STACHNIK