Maszyna do drążenia Tunelu pod Martwą Wisłą jest gotowa!

wrz 13, 2012 | Gdańsk

IMAG00381Delegacja z Gdańska odwiedziła plac budowy, na  którym powstała maszyna drążąca TBM (tunnel boring machine). Symbolicznego odbioru urządzenia w fabryce firmy Herrenknecht AG w niemieckim Schwanau dokonał prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. „Kret”, którego zadaniem będzie drążenie tunelu pod Martwą Wisłą zostanie rozłożony na części i już wkrótce, zarówno drogą lądową, jak i morską, trafi do Gdańska. Pracę rozpocznie na przełomie 2012/2013 roku, po uprzednim zmontowaniu i przejściu testów.

– Maszyna robi niesamowite wrażenie. Dopiero stając obok niej, widać jaka to olbrzymia inwestycja i z jaką zaawansowaną  technologią mamy do czynienia – podkreśla prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

Tunel pod Martwą Wisłą, będzie pierwszym tunelem w Polsce wykonanym metodą TBM (!). Jego długość to ponad 1378 m. Wyloty z tunelu zlokalizowane będą na wysokości nabrzeży „Dworzec Drzewny” (od strony Węzła Ku Ujściu) w odległości ok. 520 m od wschodniego brzegu Martwej Wisły i „Dworzec Wiślany” (od strony Węzła Marynarki Polskiej) w odległości ok. 370 m od zachodniego brzegu Martwej Wisły. Tarcza wiercąca TBM (której średnica wynosi ponad 12 metrów) wydrąży dwie nitki tunelu (po jednej dla każdego kierunku ruchu). Tunel w swym najniższym miejscu znajdzie się prawie 35 m pod lustrem Martwej Wisły. Warto także podkreślić, iż maszyna została wyprodukowana na zamówienie, a czas jej produkcji  trwał około rok.
Tunel pod Martwą Wisłą jest integralną częścią  IV zadania budowy Trasy Słowackiego – odc. Węzeł „Marynarki Polskiej” – Węzeł „Ku Ujściu”. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum OHL, a inwestorem zastępczym spółka Gdańskie Inwestycje Komunalne.

IMAG0026Zadanie IV polega na budowie Trasy Słowackiego o długości ok. 2,4 km wraz z niezbędną infrastrukturą  techniczną, na odcinku od Węzła Marynarki Polskiej do Węzła Ku Ujściu. Obejmuje budowę dwujezdniowego odcinka drogi o długości  około 2,4 km, poprowadzonego nowym śladem, w tym odcinka tunelowego o długości około 1378 m, poprowadzonego pod dnem koryta rzeki Martwej Wisły.

Projektowane parametry techniczno-eksploatacyjne Trasy Słowackiego na odcinku od Węzła Marynarki Polskiej do Węzła Ku Ujściu
1. Klasa techniczna drogi: GP (droga główna przyspieszona)
2. Przekrój poprzeczny:     2/2 pasy ruchu
3. Szerokość pasów ruchu: 3,5 m
4. Prędkość projektowa: 60 km/h
5. Kategoria ruchu: KR 5

IMAG0035Na budowę zadania IV składają się następujące odcinki:
•154,6m – droga poza obiektami inżynierskimi,
•630,4m – rampa dojazdowa w wykopie otwartym,
•112,5 – tunel monolityczny wykonywany w wykopie otwartym,
•1072,5m – tunel wykonywany metodą drążoną,
•192,5m – tunel monolityczny wykonywany w wykopie otwartym,
•147,5m – rampa dojazdowa w wykopie otwartym,
• 50,0m – droga poza obiektami inżynierskimi.

Koszt budowy Trasy Słowackiego –  1,4 mld zł
Koszt budowy IV zadania Trasy Słowackiego – 885,6 mln zł
Termin realizacji:  X 2011 – X 2014