Marek Szymoński Kpt. promu M/F „GRYF”

lut 4, 2012 | Sylwetki morskie

SzymoskiOd marca 2003r.- w  UNITY LINE , początkowo  jako dowódca promu  Polonia, a  obecnie Gryf. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni  i St. Petersburgu. Dr hab. nauk technicznych.  Poza żeglugą  jest związany z gospodarką morską również i na innych płaszczyznach. Profesor Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W przeszłości był profesorem  Akademii  Morskiej w Gdyni i Szczecinie. Pełnił funkcje prorektora ds. rozwoju, a następnie ds. morskich AM w Gdyni oraz kierował Instytutem Eksploatacji Statku i Katedrą Manewrowania Statkiem. Dowodził statkiem szkolnym „Dar Młodzieży” osiągając pod żaglami rekordową prędkość  17,6 węzła  w regatach transatlantyckich 2000r. i zdobywając „Cape Horn Trophy” dla najszybszego żaglowca w 2001r.  Jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury doprowadził do utworzenia służby morskiej S.A.R., wydzielonej ze spółki S.P. – P.R.O. oraz  funduszu na ochronę brzegów morskich. Jest współautorem  książek  „Systemy morskiej  nawigacji  satelitarnej” i „Systemy  hiperboliczne  w nawigacji  morskiej” Wydawnictwa Morskiego” w Gdańsku  i autorem książki „Nawigacyjne  wykorzystanie sztucznych  satelitów  Ziemi” Wydawnictwa  Komunikacji i Łączności  w  Warszawie.