„Mały nienormatyw” na panelu Business Center Club.

kw. 4, 2012 | CSL

P4030757Poseł Arkadiusz Litwiński uświetnił 03 kwietnia 2012 r. spotkanie podmiotów i instytucji skoncentrowanych wokół problemu przewozów nienormatywnych, które odbyło się w siedzibie Szczecińskiej Loży Business Center Club. Dyskusja rozpoczęta przez kanclerza Business Center Club Edwarda Osinę objęła wystąpienia przedstawicieli praktyków stykających się co dnia z przewozami nienormatywnymi, a w tym Prezydenta Zarządu Północnego Związku Pracodawców Jana Gackowskiego, Jerzego Wójtowicza reprezentującego Polską Izbę Spedycji i Logistyki oraz Józefy Miozgi występującej z ramienia Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. Głos zabrali również Stanisław Mroziński w imieniu Stowarzyszenia Importerów Ryb, przedstawiciele Inspekcji Transportu Drogowego, Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście oraz spedytorzy z CSL Internationale Spedition Sp. z o.o. Analizę prawną zagadnienia przedstawił reprezentant Marek Czernis – Kancelarii Radcy Prawnego. Wystąpienia uczestników przyczyniły się do skrystalizowania głównych kierunków działania w celu ułatwienia przedsiębiorcom uzyskiwania zezwoleń na przewóz towarów pojazdami przekraczającymi dopuszczalne wymogi wagowe. Między innymi rozwinięta została koncepcja stworzenia pojęcia „małego nienormatywu” – pojazdu przekraczającego normy wagowe maksymalnie o 15%. Całość rozważań podsumował Poseł Arkadiusz Litwiński, który wyraził zainteresowanie problemami branży transportowej i zaproponował podjęcie wspólnych działań ukierunkowanych na wsparcie inicjatywy przedsiębiorców. Wobec szerokiego zainteresowania problemem przewozu nienormatywnego, uczestnicy spotkania wyznaczyli cele i zasady dalszej współpracy. Całość spotkania zakończył poczęstunek, któremu towarzyszyły rozmowy kuluarowe.

M. Bartoszek