Maersk najlepszym pracodawcą w sektorze transportu i logistyki w Polsce

gru 7, 2012 | Maersk

AIW trzeciej już edycji rankingu „Najbardziej pożądani pracodawcy w opinii specjalistów i menedżerów”, prowadzonego przez Antal International, Maersk Polska zajął pierwsze miejsce wśród firm w grupie „Transport, Spedycja i Logistyka”. 4 grudnia podczas uroczystej ceremonii rozdania nagród w siedzibie Business Centre Club, statuetkę dla Maersk Polska odebrała Alicja Bogusz, HR Manager.
W tegorocznej edycji badania „Najbardziej pożądani pracodawcy w opinii specjalistów i menedżerów”, realizowanego od 3 lat przez Antal International, przeprowadzonego pod patronatem BCC, wzięło udział ponad 1500 respondentów. Poprzez ankiety telefoniczne i internetowe wskazali oni firmy, w których chcieliby pracować, a także  kryteria i oczekiwania względem potencjalnego pracodawcy.
– Pierwsze miejsce to dla nas ogromne wyróżnienie.  Badani wskazali kulturę korporacyjną, styl zarządzania oraz innowacyjność, jako kryteria najbardziej istotne dla oceny potencjalnych pracodawców. Są to elementy, do których – jako firma skandynawska – przywiązujemy bardzo duza wage.– komentuje wyniki Alicja Bogusz, HR Manager w Maersk Polska.
Ranking został podzielony na 12 kategorii tematycznych, a w każdej z nich wyróżniono po 3 firmy najlepiej ocenione przez ankietowanych.  Maersk w gronie laureatów pojawił się obok takich instytucji jak: PKO Bank Polski, Google, Ikea, PGNiG, Kraft Foods czy KGHM Polska Miedź. W kategorii transportowo-logistycznej dwa kolejne miejsca na podium zajęły DB Schenker i DHL Polska.  
– Od kilku lat u podstaw naszego działania leży 5 kluczowych wartości Maersk Line. Wśród nich są m.in. nasi pracownicy, nasza firma i prawość. Staramy się angażować pracowników we wszelkie działania mające na celu poprawę jakości i warunków pracy. Dążymy także do otwartego dialogu na każdym szczeblu zarządzania i nie unikamy trudnych tematów. Od managerów oczekujemy przede wszystkim pozytywnego nastawienia na ludzi, skutecznej motywacji podległych pracowników i otwartości na ciągłe doskonalenie metod pracy. Taki klimat w organizacji stopniowo przynosi efekty w postaci wysokiego poziomu zaangażowania wewnątrz organizacji i dobrej marki poza nią. – komentuje Alicja Bogusz.
Oprócz pozytywnych aspektów w firmach, ankietowani wyróżnili preferowane przez pracowników dodatkowe korzyści oraz określili nowe obszary pozyskiwania wiedzy
o pracodawcach. Najbardziej popularne benefity w tym roku to opieka medyczna, służbowy laptop i telefon, a także karta fitness. Z kolei wiedza o potencjalnym  miejscu pracy czerpana jest najczęściej z Internetu i mediów oraz poprzez znajomych pracujących w danej firmie.
 – Szczególnej wartości temu wyróżnieniu nadaje fakt, iż według badania, wyboru pracodawcy respondenci dokonują głównie w oparciu o informacje pochodzace z mediów i od znajomych pracujących w danej firmie. To ogromna satysfakcja, że właśnie nasi pracownicy są tak skutecznymi ambasadorem naszej firmy – podkreśla Alicja Bogusz.

Agnieszka Karpińska