Maciej Wędziński, właściciel wydawnictwa LINK

lut 4, 2012 | Sylwetki morskie

maciejwedzinskinewMaciej Wędziński, właściciel morskiego wydawnictwa Link jest absolwentem Instytutu Okrętowego Politechniki Szczecińskiej. Był budowniczym statków w Morskiej Stoczni Remontowej, konstruktorem w Stoczni Szczecińskiej i w Stoczni Jachtowej im. L. Teligi, a także inspektorem m.in. Polskiego Rejestru Statków oraz BV. Odbył liczne praktyki zagraniczne, prowadził nadzory remontów statków w wielu europejskich stoczniach. W 1993 roku założył morskie wydawnictwo LINK. Rozpoczynał od wydawania znanych dziś informatorów „POLISH PORTS HANDBOOK” i „POCKET BOOK”. Później rozszerzył swe publikacje o „POLISH SHIPYARDS” oraz „WORLDWIDE SHIPYARDS”. W roku 1999 stworzył pierwszą profesjonalną polska morską platformę internetową: MORSKI WORTAL (www.maritime.com.pl). Obecnie wydawnictwo LINK działa globalnie. Jest współwłaścicielem największego rosyjskiego pisma morskiego: MORSKAJA BIRŻA oraz koncernu medialnego BIMA.eu, w skład którego wchodzą ogólnoświatowe platformy internetowe takie jak: SHIP2YARD.COM, CREW4SEA.COM, EBALTIC.INFO, SETCORP.RU i wiele innych. LINK jest również wyłącznym przedstawicielem wielu zagranicznych wydawnictw morskich oraz targów branżowych. Żonaty; czworo dzieci. Zainteresowania: literatura, komputery, muzyka i jachty.