LOTOS Serwis podpisał list intencyjny z PRS nt. współpracy

kw. 29, 2014 | Polskie nowości

1prsZnaczący wzrost zaangażowania i perspektywę nowych kontraktów w zakresie modernizacji obiektów offshore gwarantuje podpisanie listu intencyjnego o współpracy między spółkami LOTOS Serwis a Polskim Rejestrem Statków.

Firmy zapowiedziały współdziałanie i wzajemne korzystanie ze swoich usług m.in. przy nadzorze nad budową oraz remontami obiektów offshore, ich przeglądami okresowymi, wykonywaniu ekspertyz technicznych, nadzorze nad budową oraz eksploatacją infrastruktury przesyłowej, ocenie bezpieczeństwa jednostek offshore. List intencyjny wylicza kilkadziesiąt przypadków konkretnych działań, które spółki chcą i zamierzają realizować w porozumieniu.

– Ale równie ważna jak precyzyjne określenie ram współpracy jest deklaracja, że spółki będą zachęcać swoich obecnych i potencjalnych klientów do jednoczesnego korzystania z usług obu sygnatariuszy listu – mówi Leszek Dylik, prezes LOTOS Serwis. – Podpisanie listu intencyjnego o współpracy z tak znakomitym partnerem jak Polski Rejestr Statków to dla LOTOS Serwis kolejny etap specjalizacji i nabywania doświadczeń w zakresie serwisowania, modernizacji i remontów systemów technologicznych oraz systemów zabezpieczających, elektrycznych, automatyki i sterowania obiektów offshore. To następny, po przemyśle rafineryjnym, obszar, w którym spółka zamierza pozyskać bardzo wysokie kompetencje.
LOTOS Serwis Sp. z o.o. powstała w 2003 r. w wyniku restrukturyzacji korporacyjnej i organizacyjnej w Grupie LOTOS. Spółka realizuje usługi z zakresu utrzymania ruchu, obsługi urządzeń i instalacji, wykonawstwa remontów oraz diagnostyczno-pomiarowe. Dysponuje szerokimi uprawnieniami: Ex, elektrycznymi, dozorowymi, kolejowymi, szeregiem certyfikatów.

Polski Rejestr Statków S.A. jest towarzystwem klasyfikacyjnym z ponad 75-letnim doświadczeniem w sprawowaniu nadzorów nad projektowaniem, budową i eksploatacją statków i innych obiektów pływających. Jest członkiem prestiżowego Międzynarodowego Stowarzyszenia Towarzystw Klasyfikacyjnych (IACS). Od wielu lat prowadzi również nadzory nad budową i eksploatacją obiektów offshore i lądowych obiektów przemysłowych. Sprawuje je m.in. w formie nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru technicznego w oparciu o przepisy Prawa budowlanego, jak też w formule niezależnego nadzoru strony trzeciej (Konsultant, Inżynier/Niezależny Inżynier).

Obecnie PRS kończy opracowywanie przepisów dla obiektów offshore na stałe posadowionych na dnie, zostaną one opublikowane w najbliższym czasie.

– Wobec rosnącej aktywności pomorskich firm w obszarze offshore połączenie potencjału przez dwie gdańskie spółki – LOTOS Serwis i PRS – w celu wspólnego świadczenia specjalistycznych usług inżynierskich dla tego wymagającego sektora, uważam za niosące korzyść wszystkim stronom – dodaje Dariusz Rudziński, Prezes Zarządu PRS S.A.
To drugi list intencyjny o współpracy w zakresie przemysłu offshore, jaki podpisał LOTOS Serwis. Od 2013 r. obowiązuje porozumienie z Gdańską Stocznią Remontową, dotyczące modernizacji platform poszukiwawczych i wydobywczych. Efektem tego porozumienia jest m.in. kilka umów na prace przy platformie należącej do koncernu Petrofac.

– LOTOS Serwis jako spółka Grupy Kapitałowej LOTOS chce być również aktywnym uczestnikiem programów inwestycyjnych związanych z rozwojem segmentu poszukiwań i wydobycia LOTOSU, realizowanym przez LOTOS Petrobaltic w basenie Morza Bałtyckiego – dodaje prezes Leszek Dylik.

Z tego m.in. wynika zaangażowanie w przygotowanie do pracy na Morzu Bałtyckim nowej platformy LOTOS Petrobaltic. LOTOS Serwis przeprowadził m.in. przegląd techniczny platformy GSF Monitor, która od końca marca, pod nazwą LOTOS PETROBALTIC, prowadzi wiercenia na złożu B-27.