LNG – paliwo dla statków pływających na Bałtyku, Wyjazd studyjny do Norwegii

wrz 4, 2013 | Akademia Morska Szczecin

1MTLNG logoWycieczka po terminalu SKANGASS LNG (w Tananger, Norwegia) w trakcie bunkrowania skroplonego gazu oraz rejs jednym z pierwszych promów pasażerskich napędzanych LNG to kilka z punktów programu wyjazdu studyjnego organizowanego w ramach projektu MarTech LNG. Realizowany jest on na Akademii Morskiej w Szczecinie, a jego głównym celem jest m.in. promowanie LNG jako paliwa dla statków pływających po Morzu Bałtyckim.

Wyjazd do Norwegii odbędzie się 17-19 września 2013 roku, a udział w nim weźmie 66 osób z 50 europejskich firm, instytucji oraz urzędów, związanych z wykorzystaniem skroplonego gazu ziemnego (LNG – liquid natural gas).  Polskę reprezentować będą dwie firmy, najbardziej zaangażowane w budowę polskiego terminalu LNG w Świnoujściu: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA oraz Polskie LNG SA. W trakcie wyjazdu odbędzie się również Konferencja, której celem jest przedstawienie obecnego stanu rynku LNG w regionie oraz umożliwienie rozmów pomiędzy poszczególnymi podmiotami.

Promowanie LNG związane jest z nowymi regulacjami Międzynarodowej Organizacji Morskiej, dotyczącymi ograniczenia emisji tlenków siarki do atmosfery. LNG z punktu widzenia ochrony środowiska oraz ekonomii jest najlepszym rozwiązaniem. Problemem jest natomiast brak sieci dystrybucji umożliwiającej bunkrowanie go w portach zlokalizowanych na Południowym Bałtyku.

Główne cele projektu MarTech LNG polegają na zwiększeniu kompetencji przemysłu LNG oraz zapewnieniu zrównoważonego rozwoju tego przemysłu na obszarze Południowego Bałtyku. Ma to zostać osiągnięte poprzez:
– zbadanie potencjału zasobów ludzkich, potencjału produkcyjnego oraz perspektyw dla przemysłu morskiego LNG w regionach partnerskich,
– opracowanie wspólnych wytycznych do edukacji i doradztwa w zakresie LNG,
– transfer technologii w oparciu o doświadczenia Szwecji, Niemiec i Danii;
– wypromowanie przemysłu LNG jako komercyjnej możliwości przedsięwzięć w dziedzinie transportu, energii i przemysłu morskiego,
– pośrednio, zwiększenie akceptacji społeczeństwa dla rozwoju przemysłu LNG.

Partnerami projektu są:
Klaipeda Science and Technology Park – lider projektu (Litwa)
Litwa – Klaipeda State Seaport AuthorityNPPE Klaipeda Shipping Research Centre,
Niemcy – Wismar University of Applied Sciences: Technology, Business and Design
ATI erc non profit GmbH, Baltic Energy Forum e.V.,
Polska – Akademia Morska w Szczecinie,
Szwecja – Blekinge Institute of Technology,
Dania – TINV c/o Maritime Development Center of Europe (MDCE).

Projekt finansowany jest z programu EWT – South Baltic.

Więcej informacji o MarTech LNG na: http://irm.am.szczecin.pl/pl/lng-martech oraz
http://www.golng.eu