lepsza ochrona osób podróżujących statkiem

gru 18, 2012 | Polityka Morska

bangJeszcze przed końcem roku wejdą w życie nowe przepisy unijne gwarantujące zbiór minimalnych praw podróżującym drogą morską i drogą wodną śródlądową w całej Unii Europejskiej. Od dnia 31 grudnia podróżujący drogą morską będą mieć prawo do odszkodowania z tytułu strat lub szkód poniesionych w wyniku wypadku.
Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za transport, powiedział: „Dotrzymujemy obietnicy. Rozpoczęte kilka lat temu prace nad spójnym podejściem do praw pasażerów, bez względu na rodzaj transportu, są na ukończeniu. Od dziś nowe przepisy zapewniają ochronę 200 mln osób podróżujących każdego roku statkiem.”
Od dzisiaj pasażerowie podróżujący drogą morską i po wodach śródlądowych w UE, w szczególności niepełnosprawni i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, będą mogli korzystać z podobnych praw jak pasażerowie podróżujący samolotem lub pociągiem.

 

Nowe przepisy obejmują prawo do:

– odpowiednich i przystępnych dla wszystkich pasażerów informacji przed rozpoczęciem rejsu i w jego trakcie, a także do informacji ogólnej na temat swoich praw w terminalach i na pokładzie statków;

– właściwej pomocy w postaci np. przekąsek, posiłków, napojów oraz, w razie potrzeby, noclegu do trzech nocy w cenie do 80 euro za noc w przypadku odwołania usługi transportowej lub opóźnienia wyjazdu przekraczającego 90 minut;

– zagwarantowanej możliwości wyboru między zwrotem kosztów a zmianą trasy transportu w przypadku odwołania usługi transportowej lub opóźnienia wyjazdu przekraczającego 90 minut;

– odszkodowania w wysokości od 25 do 50 proc. ceny biletu w przypadku opóźnionego zakończenia podróży;

– niedyskryminacyjnego traktowania niepełnosprawnych lub osób o ograniczonej sprawności ruchowej oraz bezpłatnej specjalnej pomocy dla tych osób, zarówno w terminalach portowych, jak i na pokładzie statków, a także finansowego odszkodowania za utratę lub uszkodzenie należącego do nich sprzętu ułatwiającego poruszanie się;

– a także obowiązek wdrożenia przez przewoźników i operatorów terminali mechanizmów rozpatrywania skarg pasażerów; obowiązek wyznaczenia niezależnych krajowych organów odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów rozporządzenia, w stosownych przypadkach poprzez nakładanie kar.

Ponadto od dnia 31 grudnia 2012 r. pasażerom podróżującym drogą morską biorącym udział w wypadku na mocy przepisów unijnych przysługują następujące prawa:

– rekompensata finansowa w przypadku śmierci, szkody na osobie oraz utraty lub uszkodzenia bagażu, pojazdu oraz sprzętu umożliwiającego poruszanie się lub innego szczególnego sprzętu;

– wypłata (w ciągu 15 dni) zaliczki na pokrycie niecierpiących zwłoki potrzeb finansowych w przypadku śmierci lub szkody na osobie;

– prawo do wystąpienia z roszczeniem bezpośrednio do ubezpieczyciela przewoźnika w przypadku śmierci lub szkody na osobie;

– prawo do otrzymywania stosownych i zrozumiałych informacji na temat wyżej wymienionych praw przed wyjazdem lub – najpóźniej – w chwili wyjazdu.

Kontekst

Kiedy cztery lata temu Komisja Europejska postanowiła przedstawić wniosek dotyczący praw pasażerów statków, nie było ani umów międzynarodowych, ani prawodawstwa UE określającego ogólne prawa pasażerów dla tego rodzaju transportu. Oczekiwania europejskich konsumentów zwiększyły się w wyniku ustanowienia przez UE ochrony pasażerów podróżujących samolotem i pociągiem, dlatego celem Unii jest objęcie ochroną wszystkich pasażerów bez względu na środek transportu. Obecnie prawodawstwo europejskie gwarantuje podobne prawa podróżnym w całej Europie, niezależnie od tego, czy podróżują statkiem, samolotem czy pociągiem. Wkrótce wejdzie w życie nowy zbiór przepisów dotyczący pasażerów podróżujących autobusem.
Kolejne działania

Wszelkie informacje dotyczące praw pasażerów można pobrać w wersji na smartfon przy użyciu bezpłatnej aplikacji. Działa ona na wszystkich platformach. Prawa pasażerów transportu wodnego będą dostępne od stycznia 2013 r., najpierw w języku angielskim, a następnie w pozostałych wersjach językowych. Komisja Europejska zorganizuje w 2013 r. pierwsze posiedzenie z udziałem przedstawicieli krajowych organów wyznaczonych przez państwa członkowskie UE, aby ułatwić koordynowanie skutecznego stosowania prawodawstwa dotyczącego praw pasażerów transportu wodnego. W dniu 3 marca 2013 r. jednolity rynek w zakresie praw pasażerów w Europie zostanie uzupełniony o nowe przepisy dotyczące praw pasażerów podróżujących autobusem i autokarem.

Dodatkowe informacje

Linki do obowiązujących przepisów:

-Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004.

-Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 392/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morskich drogach wodnych z tytułu wypadków.

Zachęcamy też do odwiedzenia strony internetowej Komisji pt. Prawa pasażerów w zasięgu ręki.
 
 
Marta Angrocka-Krawczyk