Laura Hołowacz, Prezes CSL: „Doświadczenie – to przyszłość firmy”

lis 26, 2012 | CSL

alauraholowaczMorza i Oceany: – Jaki to był rok dla CSL?

Laura Hołowacz, Prezes CSL – Pracowity, owocujący – mimo pojawiających się znamion recesji gospodarczej – wzrostem uzyskiwanych obrotów oraz pozyskiwaniem nowych klientów. Działalność naszej Spółki uzyskała pozytywną ocenę audytorów zewnętrznych, o czym świadczy choćby tegoroczna certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2088 oraz przyznany nam w październiku przez międzynarodową wywiadownię gospodarczą DB Poland Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2012. Podjęliśmy także decyzję o zainwestowaniu w przyszłą docelową siedzibę naszej firmy na terenie Łasztowi – historycznego centrum portowego Szczecina.

Morza i Oceany: – Mówi się, że 2013 rok nie będzie takim diabłem (kryzysem) jak go malują. Czy podziela Pani Prezes ten pogląd?

Laura Hołowacz: – Należy oczywiście spodziewać się trudności i kłopotów wynikających z zapowiadanego dalszego spowolnienia gospodarczego na rynku krajowym i zagranicznym. Spowolnienia, a nie jakiejś katastrofy. Dla spedytorów będzie ono różne, zależne od kierunku strumienia i rodzaju obsługiwanych ładunków. Wiele również zależeć będzie od zdolności takich jak my przedsiębiorstw do znajdowania i wpasowywania się w pojawiające się nisze usługowe.

Morza i Oceany: – CSL – to Polska, Europa i świat – czy z roku na rok jesteście mocniejsi w swoich działaniach?

Laura Hołowacz: – Na rynku spedytorskim funkcjonujemy już od czternastu lat. Pozwoliło to nam na nabranie niezbędnego doświadczenia oraz na nawiązanie licznych partnerskich i trwałych kontaktów z naszymi klientami i kontrahentami. Możemy zatem bez specjalnych obaw myśleć o przyszłości firmy.

Morza i Oceany: – Coraz bardziej CSL jest widoczny na kulturalnej mapie Polski. A za sprawą Łasztowni, lepiej nie mówić.

Laura Hołowacz: – Zawsze uważałam i uważam, że każda szanująca się firma nie może ograniczać się jedynie do działalności stricte biznesowej, a w miarę możliwości powinna podejmować działania pro publico bono. Od lat sponsorujemy różnym wydarzeniom kulturalnym na terenie Szczecina i Pomorza Zachodniego i wspieramy różne inicjatywy służące popularyzacji sportu, szczególnie bliskiego mi żeglarstwa.
W przyszłości, po przystosowaniu nabytego przez nas pięknego secesyjnego budynku na Łasztowni na siedzibę firmy, jego parter pełnić będzie funkcję ogólnodostępnego przyportowego centrum społeczno – kulturalno – biznesowego. Znajdą się w nim pomieszczenia dla ekspozycji artystycznych, kina faktów, imprez kulturalnych. Nie czekając na finał tej inwestycji, już obecnie, między innymi poprzez specjalnie utworzony portal internetowy www.mojalasztownia.pl, nawiązujemy liczne kontakty oraz staramy się popularyzować dokonania znakomitych szczecińskich artystów, pisarzy, animatorów kultury…

Morza i Oceany: – Zaraz święta i Nowy Rok – czego życzy Pani Prezes sobie, załodze i klientom?

Laura Hołowacz: – Zdrowia, wszelkiej pomyślności i zadowolenia ze spełnienia zawodowych i osobistych zamierzeń.

Dziękujemy
Rozmawiał: B. Tychowski