KZGW: Jedenaście projektów inwestycyjnych poprawi warunki żeglugi na Odrze

sie 11, 2016 | Różne

1abccherubin

Dwie najnowsze aktualizacje Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pozwoliły na istotne rozszerzenie listy inwestycji w gospodarce wodnej, które ułatwią żeglugę na Odrze. W najbliższych latach inwestycje od Kanału Gliwickiego po Odrę Graniczną przeprowadzą RZGW w Gliwicach, Wrocławiu i Szczecinie. Dzięki aktualizacjom SzOOP POIiŚ z 30 czerwca 2016 r. i 25 lipca 2016 r., zmodernizowane zostanie co najmniej 12 obiektów niezbędnych dla żeglugi, wyremontowana lub odbudowana zabudowa regulacyjna i poprawione warunki do lodołamania.

Dzięki działaniom m.in. Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, we współpracy z Regionalnymi Zarządami Gospodarki Wodnej, w aktualnej perspektywie dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności otrzyma aż 11 projektów dotyczących modernizacji i remontów na śródlądowych drogach wodnych. Zgodnie z Wykazem Projektów Zidentyfikowanych (WPZ) środki unijne przyznane zostaną następującym przedsięwzięciom:

– Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej (faza II – śluzy Dzierżno i Łabędy)

– Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej Odry swobodnie płynącej – odbudowa i modernizacja zabudowy regulacyjnej – w celu przystosowania odcinka Odry od Malczyc do ujścia Nysy Łużyckiej do III klasy drogi wodnej

– Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania

– Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej na Odrze granicznej

– Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej – Etap II

– Stopień Brzeg Dolny – roboty remontowo -modernizacyjne na stopniu, Etap II

– Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław – woj. opolskie, etap I; (Januszkowice, Wróblin, Zwanowice)

– Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław – woj. opolskie, etap II; (Krępna, Groszowice, Dobrzeń)

– Modernizacja 3 długich śluz pociągowych z ich awanportami i sterowniami na stopniach wodnych: Januszkowice, Krapkowice i Opole, oraz rewitalizacja śluz krótkich dla ciągłości żeglugi śródlądowej – przystosowanie Odry do III klasy drogi wodnej

– Budowa jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy w km 180,50 rz. Odry z uwzględnieniem obiektów towarzyszących

– Modernizacja stopnia wodnego Rędzin na Odrze w km 260,7 – przystosowanie do III klasy drogi wodnej

Łączny koszt realizacji tych projektów wynosi 1,171 mld zł, Beneficjentami programu (w ramach działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych) będą Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w Szczecinie i w Gliwicach. Inwestycje te mają na celu głównie usunięcie wąskich gardeł na Odrzańskiej Drodze Wodnej oraz umożliwienie regularnej żeglugi na Odrze. Część z wymienionych zadań będzie już przewidywała modernizację tej drogi wodnej do klasy IV.

Na podstawie WPZ zawarte zostały już pre-umowy dla ww. projektów, między Beneficjentami a Centrum Unijnych Projektów Transportowych, co pozwoli na ogłoszenie przetargów dla poszczególnych zadań i rozpoczęcie prac nad przygotowaniem inwestycji.

Aktualna wersja dokumentu (wersja 1.7) znajduje się pod linkiem:

http://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/

 

Źródło: KZGW (5.08.2016)