Krystyna Pohl – Upamiętniajmy konkretnych ludzi

cze 20, 2013 | CSL

1alejakapitanowKrystyna Pohl nie ukrywa, że o podjęciu starań o utworzenie w Szczecinie alei poświęconej “pierwszym po Bogu” postanowiła, w porozumieniu z Klubem Kapitanów Żeglugi Wielkiej, w trakcie zbierania materiałów do swych książek – monografii “Kapitanowie” i “Kapitanowie 2”poświęconych dowódcom szczecińskich (choć nie tylko) statków handlowych i rybackich. Z podobną inicjatywą – utworzenia na Wałach Chrobrego “Alei Żeglarzy”- wcześniej wystąpiło i uzyskało poparcie władz miasta Stowarzyszenie “Żeglarski Szczecin”. Doprowadzenie do uhonorowania w niemniej godnej formie wspaniałych ludzi, profesjonalistów, których doświadczenie i wieloletnia odpowiedzialna praca w na morzach i oceanach zapisała ważny rozdział morskiej historii miasta i Polski, traktuje więc jako jedno z ważniejszych swoich zadań.

W Szczecinie, mieście portowym, nierozerwalnie związanym z morzem i gospodarką morską, niewiele jest widocznych tego symboli. I nie chodzi tu – uważa inicjatorka utworzenia alei poświęconej morskim profesjonalistom – o budowanie pomników dla bliżej nieokreślonych “ludzi morza”, lecz o upamiętnienie konkretnych wydarzeń i konkretnych żeglarzy czy marynarzy, których osiągnięcia wpisały się w historię morskiego miasta. Taki sposób myślenia zaakceptowały również: Kapituła Złotego Kompasu – nagrody ufundowanej przez środowiska branży morskiej, Związek Zawodowy Kapitanów i Oficerów oraz Stowarzyszenie Starszych Mechaników Morskich. Mechanicy zresztą “wywalczyli“, aby przyszłej arterii nadać nieco przydługą nazwę “Aleja Kapitanów Żeglugi Wielskiej i Starszych Oficerów Mechaników Okrętowych”.

Pomysł alei zyskał także bardzo życzliwe wsparcie władz miasta, przejawiające się choćby wskazaniem przez gorącą jego zwolenniczkę, panią Ewę Nosek – architekta miasta – proponowanej lokalizacji. O tym, że przyszła Aleja Kapitanów nabiera już bardzo konkretnych kształtów świadczy zamieszczone zdjęcie – wizualizacja. Aleja zlokalizowana zostanie w bezpośrednim sąsiedztwie kuźni kadr morskich – Akademii Morskiej w Szczecinie, na bulwarze między ulicą Jarowita, a górnym tarasem Wałów Chrobrego. Znajdą się tam sukcesywnie uzupełniane tablice pamiątkowe oraz różne symboliczne elementy przypominające szczególnie zasłużonych dla gospodarki morskiej. Wiadomo także, że Aleja zostanie uroczyście otwarta w dniu 1 października 2014 roku podczas inauguracji kolejnego roku akademickiego w Akademii Morskiej.

Nad tym, by tak się stało, czuwa już kilkuosobowa Kapituła d.s. Alei Kapitanów Żeglugi Wielkiej i Starszych Oficerów Mechaników Okrętowych z jej komandorem – kpt.ż.w. Januszem Markiewiczem. Aleja – zapowiada Kapituła – „ma służyć pielęgnowaniu pamięci o niezwykłych kapitanach i mechanikach okrętowych. A także informować o ich pasjach i ponadprzeciętnej działalności, które okazały się tak ważne dla rozwoju miasta i całej gospodarki morskiej. Aleja ma przypominać, tak mieszkańcom jak i turystom, tych wspaniałych ludzi, z których Szczecin jest dumny„.

Kapitułę wspiera wybrany przez nią 17- osobowy Komitet Honorowy. Członkowie Komitetu zostali wybrani zostali z kręgu najważniejszych osób, które określają kształt szczecińskiej gospodarki morskiej oraz tradycji i kultury ludzi morza. To osoby – czytamy w liście nominacyjnym – które budują współczesny obraz morskiego Szczecina i mają wizję miasta dla przyszłych pokoleń. Z satysfakcją odnotowujemy zaproszenie do tego znakomitego gremium także pani Laury Hołowacz, szefującej CSL inicjatorki utworzenia naszego portalu.

Zygmunt Kowalski

Źródło: mojalasztownia.pl