Leszek Górecki, Kapitan Żeglugi Wielkiej

lut 4, 2012 | Sylwetki morskie

LeszekLeszek syn Edmunda i Marty urodził się 4 września 1929 roku w miejscowości Kotwica. Ukończył Wydział Nawigacyjny Państwowej Szkoły Morskiej w Szczecinie oraz na Uniwersytecie Gdańskim wydział Prawa i Administracji. Posiada dyplomy: kapitana żeglugi wielkiej, magistra Prawa i Administracji oraz pilota pełnomorskiego.
Pełniąc służbę w Marynarce Wojennej był instruktorem w szkole specjalistów morskich, sternikiem na okręcie podwodnym „Ryś” i dublerem nawigatora na trałowcu bazowym „Borsuk”. Jest Kapitanem Rezerwy Marynarki Wojennej. Wiele lat pracował na statkach armatora Polskie Linie Oceaniczne. Dowodził kolejno trzynastoma statkami w tym trzema pod obcą banderą.  Po przejściu do pracy na lądzie pełnił obowiązki zastępcy kapitana portu Gdynia, zastępcy dyrektora i obowiązki dyrektora naczelnego Urzędu Morskiego w Gdyni. Po transformacji ustrojowej,  przez wiele lat był dyrektorem prywatnego przedsiębiorstwa o profilu morskim. Jest współzałożycielem organizacji Stowarzyszenie Kapitanów Żeglugi Wielkiej, której przez szesnaście lat był przewodniczącym. Jest współzałożycielem Towarzystwa Przyjaciół Daru Pomorza i członkiem zarządu.  W czasie swej aktywności zawodowej przez dziesięć lat był wykładowcą w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. Przez trzy lata był pracownikiem Biura Projektów Budownictwa Morskiego. Jest autorem projektu oznakowania nawigacyjnego Portu Północnego oraz wielu innych opracowań związanych z bezpieczeństwem żeglugi. Był kierownikiem zespołu do rozpoznania hydrograficznego trasy wodnej od Skagen do portów polskiego wybrzeża. Brał udział w wielu międzynarodowych konferencjach poświęconych bezpieczeństwu żeglugi i ochronie środowiska morskiego. Pełnił społeczne funkcje ławnika i delegata ministra przy Izbie Morskiej i Odwoławczej Izbie Morskiej w Gdyni. Posiada wiele wyróżnień i dyplomów uznania oraz szesnaście regionalnych, resortowych i państwowych odznaczeń w tym Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski O.O.P oraz medal Zasłużony Dla Kultury Polskiej. Po przejściu na emeryturę zajmuje się wyłącznie pracą społeczną.
Rozszerzona nota biograficzna Leszka Góreckiego znajduje się w książce Encyklopedia Gdyni Tom II str. 60.