Korzystne zmiany w VAT dla importujących przez porty

sty 5, 2015 | Polskie nowości

1import123Od 1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie korzystne zmiany w VAT dla firm importujących przez polskie porty morskie.

Od czwartku podatnicy VAT posiadający status tzw. upoważnionego podmiotu gospodarczego są uprawnieni do rozliczania kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w ramach „procedury uproszczonej”.

„Przedsiębiorcy posiadający status upoważnionego podmiotu gospodarczego uzyskują zatem możliwość korzystnego, z punktu widzenia przepływów pieniężnych, rozliczenia VAT z tytułu importu towarów, w oderwaniu od terminu płatności należności celnych w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów” – wyjaśnił partner w firmie doradczej Crido Taxand Roman Namysłowski.

Wskazał, że rozwiązanie to jest wzorowane na przepisach obowiązujących w niektórych krajach członkowskich Unii Europejskiej. „Pozwala to na ograniczenie zjawiska polegającego na kierowaniu ładunków do polskich importerów za pośrednictwem portów położonych w państwach regulujących kwestię rozliczenia VAT z tytułu importu w sposób bardziej korzystny dla przedsiębiorców” – dodał Namysłowski.

Wchodząca w życie w czwartek nowelizacja ustawy o VAT uchyla obowiązek uzyskiwania zaświadczenia z urzędu skarbowego dla potrzeb rejestracji pojazdów z innych państw członkowskich UE.

Zniesiony został także obowiązek potwierdzania zgłoszenia rejestracyjnego podatnika czynnego lub podatnika zwolnionego do celów VAT. Obecnie organy podatkowe dokonujące rejestracji takiego podatnika mają obowiązek potwierdzania zgłoszenia rejestracyjnego. Potwierdzeniu towarzyszy opłata skarbowa w wysokości 170 zł. Zniesienie obowiązku potwierdzania zgłoszenia ograniczy koszty rozpoczęcia działalności gospodarczej przez podmioty, które nie potrzebują tego typu dokumentu.

Ponadto 1 stycznia wchodzi w życie szereg nowych rozwiązań w VAT dla podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne. Istotna zmiana dotyczy miejsca opodatkowania usług cyfrowych świadczonych na rzecz osób niebędących podatnikami, mających siedzibę na terytorium UE. Niezależnie od statusu i miejsca siedziby działalności prowadzonej przez usługodawcę, w przypadku świadczenia usług zaliczanych do tej kategorii na rzecz osób niebędących podatnikami, miejscem ich świadczenia zawsze będzie państwo, w którym taki konsument ma siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu (w przypadku konsumentów z UE). Tym samym, podatek z tytułu świadczenia tych usług będzie odprowadzany w kraju członkowskim Unii Europejskiej, w którym usługobiorca będący ich ostatecznym konsumentem ma siedzibę.

Firmy, w tym jednoosobowe, które posiadają samochody osobowe wykorzystywane do celów prywatnych i służbowych czekają na 1 lipca 2015 r. Wtedy wejdzie w życie zmiana, która umożliwi odliczenie 50 proc. VAT od wydatków na paliwo zużywane do tych pojazdów. Doradca podatkowy w kancelarii KNDP Kolibski Nikończyk Dec i Partnerzy Konrad Piłat przypomina, że na tę zmianę podatnicy czekają od dawna.

„Podczas prac nad nowelizacją ustawy o VAT, która weszła w życie 1 kwietnia 2014 r. Ministerstwo Finansów poinformowało przedsiębiorców używających samochody osobowe, że czekają ich dwie istotne zmiany zasad rozliczania podatku. Złą informacją było pozbawienie możliwości odliczania połowy VAT przy naprawach, zakupie części i przeglądach. Pojawiła się jednak też dobra wiadomość, czyli zapowiedź wprowadzenia możliwości odliczania połowy VAT z faktur za paliwo” – powiedział Piłat.

Dodał, że gdy MF opublikowało projekt nikt już się nie cieszył. Okazało się bowiem, że prawa do odliczania całości VAT z faktur za naprawy aut osobowych przedsiębiorcy zostaną pozbawieni od razu, czyli 1 kwietnia 2014 r, natomiast na możliwość uwzględniania 50 proc. podatku z faktur za paliwo trzeba będzie poczekać ponad rok. Argumentem Ministerstwa Finansów były skutki budżetowe zmian.

„Jeśli argument ten ponownie nie zostanie użyty, to od 1 lipca 2015 r. podatnicy wreszcie skorzystają z prawa do odliczania połowy VAT z faktur za paliwo wlewane do baku samochodu osobowego. Od połowy 2015 r. ponoszone przez firmy ekonomiczne koszty wykorzystywania samochodów osobowych do działalności opodatkowanej VAT powinny zatem zmaleć” – ocenił doradca podatkowy.

Źródło: wnp.pl

Fot. Andrzej Wawok