Koronawirus a działania Polskiej Żeglugi Bałtyckiej

mar 16, 2020 | PŻB

pzb

Od niedzieli, 15 marca Polska wprowadza nowe obostrzenia w ruchu pasażerskim na granicach w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa. Pasażerowie, obywatele polscy, którzy wrócą do Polski po tym terminie, będą przechodzić obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową. Przyjazd cudzoziemców do Polski podlega szczególnym ograniczeniom, taki stan obowiązuje przez kolejne 10 dni, ale okres ten może zostać przedłużony.

Jak informuje Polska Żegluga Bałtycka, po przybyciu promów do Polski odbywają się graniczne kontrole sanitarne pasażerów wjeżdżających i wchodzących na terytorium Polski. Przeprowadzana przez polskie służby państwowe pod nadzorem Straży Granicznej. Kontrola polega na zmierzeniu temperatury oraz odebraniu wypełnionej Karty Pasażera. Więcej informacji na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Kartę Informacyjną pasażera możesz pobrać i wypełnić przed rejsem – pobierz plik pdf.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa pasażerów Polska Żegluga Bałtycka wprowadziła na promach procedury polegające między innymi na mierzeniu temperatury wszystkich wchodzących osób na pokład promu zarówno w Szwecji, jak i w Polsce. Pasażerowie z objawami gorączki oraz podejrzeniem choroby nie będą wpuszczani na prom i każdorazowo taki przypadek będzie zgłaszany do odpowiednich służb.Powyższe działania spowodowane są troską o bezpieczeństwo, spokój i komfort podróży.

Brak opłaty manipulacyjnej za zmianę rezerwacji

Ponieważ koronawirus COVID-19 nadal się rozprzestrzenia, narasta niepewność dotycząca wyjazdów. Dlatego też, w świetle obecnej sytuacji, zmiany rezerwacji oraz zwroty biletów zwolnione są z opłat manipulacyjnych. Zmiany można dokonać przez Infolinię 22 230 2222.

Promy Polferries pływają zgodnie z rozkładem. Ruch cargo odbywa się na takich samych zasadach jak dotychczas.

 

PŻB