Niszczyciel min z nowoczesnym systemem walki

kw. 10, 2015 | Polskie nowości

1kormoranIIpeeps9 kwietnia br. w gdyńskim Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej w obecności zaproszonych gości, przedstawicieli stoczni Remontowa Shipbuilding, Stoczni Marynarki Wojennej, reprezentantów Akademii Marynarki Wojennej, Ministerstwa Obrony Narodowej i zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, zaprezentowano okrętowy system zarządzania walką, dedykowany dla najnowocześniejszego w swojej klasie okrętu Kormoran II.

W imieniu Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej, będącego twórcą Okrętowego Systemu Zarządzania Walką „SCOT-M głos zabrał dyrektor naczelny placówki, Andrzej Kilian, który powitał gości zgromadzonych w auli konferencyjnej. Następnie przekazano głos dyrektorowi programu Kormoran II. Prelegent przedstawił poszczególne etapy budowy nowoczesnego niszczyciela min Kormoran II.

Już w latach 70. projektowano w Polsce nowoczesne jak na ówczesne czasy okręty przeciwminowe. Projekt Kormoran uruchomiono w 1999r. Realizowała go w głównej mierze Stocznia Marynarki Wojennej w współpracy z firmą zagraniczną. Projekt zamknięto w 2002r. z powodu dziury budżetowej. W tym czasie powstawały rozwiązania dedykowane dla tego okrętu, w tym urządzenie do poszukiwania min shs101t. W 2009r. na zlecenie departamentu polityki zbrojeniowej, konsorcjum w którego skład weszło CTM oraz Stocznia Marynarki Wojennej opracowało określenie zakresów projektowania dla Kormorana II. Prace nad  prototypem jednostki rozpoczęły się w lutym 2013r.  Jak twierdzą przedstawiciele Marynarki Wojennej zgodnie u umową okręt po przejściu wszystkich prób ma być dostarczony Marynarce Wojennej 21 października 2016r. Program podzielono na 13 kwartalnych etapów. Wykonawcy zrealizowali już połowę przewidzianych prac. Aktualnie kadłub jednostki jest wyposażany  na terenie stoczni Remontowa Shipbuilding w Gdańsku. Wszystkie punkty harmonogramu zostały osiągnięte w założonym czasie. Zrealizowano już fazę związaną z zastosowaniem nietypowych materiałów do konstrukcji kadłuba. OPR CTM zaangażowany jest w szereg projektów rozwijających systemy, które w najbliższym czasie odegrają istotną rolę w procesie transformacji sił obrony przeciwminowej. Marynarka Wojenna odpowiada za dostawę sonarów. System, który jest produkowany ma w czasie rzeczywistym monitorować i sterować zwalczanie min i neutralizację czynników, które mogą wpłynąć na pobudzenie min. System dowodzenia ma za zadanie wspomaganie planowania realizacji zadań oraz raportowanie i integrację głównych elementów. Podstawowymi zadaniami Kormorana II są poszukiwania, klasyfikacja i identyfikacja min morskich w rejonach portów i baz morskich, na torach wodnych oraz w wyznaczonych akwenach. Okręt będzie również prowadził działania międzynarodowych zespołów sił ochrony przeciwminowej NATO na morzu Bałtyckim oraz Północnym.  Jak dotychczas prace nad nowym niszczycielem min przebiegają bez zakłóceń i opóźnień. Wg danych Marynarki Wojennej wodowanie jednostki nastąpi na przełomie lipca i sierpnia tego roku.

Stocznia Romontowa Shipbuilding będąca obok Stoczni Marynarki Wojennej oraz OBR CTM wykonawcą prototypu pierwszego niszczyciela min Kormoran II, wykorzystując  doświadczenia z 70 lat swojego istnienia zwodowała już w swojej historii przeszło 400 jednostek. Organizacja procesu produkcyjnego w stoczni od samego początku była pomyślana w ten sposób, by sprostać wyzwaniom związanym z produkcją wojskową. Doświadczenia zebrane podczas realizacji wymagających produktów na potrzeby Marynarki Wojennej owocują obecnie wiedzą wykorzystywaną podczas realizacji zleceń dla cywilnych sektorów gospodarki, w tym np. branży offshore. Wg danych przygotowanych przez Inspektorat Uzbrojenia udział polskiego przemysłu i polskich rozwiązań już przy tym pierwszym okręcie przekroczył praktycznie 55%.

– To jest bardzo dużo. Najlepsi, do których na pewno będziemy starali się doszlusować mają to na poziomie 70-75%. Tak więc mamy bardzo dobry start i na kolejnych jednostkach na pewno zwiększymy udział myśli i technologii oferowanych przez polskie przedsiębiorstwa– dodał Andrzej Kilian.

Rzecznik Prasowy CTM zaprezentował gościom laboratorium, w którym dokonuje się integracji poszczególnych elementów systemu. Obecna konfiguracja laboratorium w miarę wiernie odwzorowuje organizację bojowego centrum informacji (BCI) na niszczycielu min Kormoran II. Niektóre konsole są identyczne z tymi, które już wkrótce będą używane na okręcie, pozostałe są symulowane przez odpowiednio oprogramowane stanowiska komputerowe. Obsługa Bojowego Centrum Dowodzenia będzie liczyła 17 osób. System powstał w ścisłej współpracy z przyszłą załogą okrętu. Dowódca jednostki oraz przyszli operatorzy na bieżąco nadzorowali jego powstawanie, tak, by system był „skrojony na miarę” zadań bojowych, które w niedalekiej przyszłości będzie wykonywał Kormoran II.
Po tej prezentacji głos zabrał przedstawiciel MON gen. dyw. Mirosław Różański.

– Czasy stagnacji mamy już a sobą. Programy, które zostały przyjęte w ramach modernizacji floty obejmują szereg projektów, które w zdecydowany sposób zwiększą potencjał sił zbrojnych, w tym Marynarki Wojennej. Zwiększanie potencjału sił zbrojnych jest możliwe jedynie wtedy, gdy działania te idą w parze z rozbudową potencjału polskiego przemysłu zbrojeniowego oraz nauki. CTM, które weszło w skład polskiej Grupy Zbrojeniowej jest częścią systemu związanego z budowaniem potencjału obronnego. Otwarcie laboratorium integracji systemów okrętowych to pierwsze takie wydarzenie w naszym kraju. Równolegle z budową nowego okrętu posiadamy narzędzie, które pozwoli sprawnie zintegrować poszczególne systemy. Gotowość operacyjna Kormorana II zostanie w efekcie osiągnięta w znacznie krótszym czasie. Jestem przekonany, że ten przełom stanie się niedługo regułą. W 2015r. zostaną podjęte decyzje istotne dla zwiększenia bezpieczeństwa naszej północnej granicy poprzez pozyskanie 1kormoranmonitoryśmigłowców do zwalczania okrętów podwodnych. Niedługo zostanie ogłoszony wynik przetargów w tym zakresie. Co istotne dla Marynarki Wojennej, będziemy podejmować decyzje o uruchomieniu kolejnych projektów związanych z budową nowych jednostek. Wykonawstwo zostanie powierzone polskim firmom.

Centrum – baza szkoleniowa dla Marynarki Wojennej

Już w momencie położenia stępki pod nową jednostkę zaczęto również formułować załogę Kormorana II. Twórcy systemu okrętowego mieli więc bezpośredni, ciągły kontakt z jego przyszłymi operatorami. Rozwiązania, które załoganci będą widzieli w postaci interfejsu bazują na poprzednich doświadczeniach twórców SCOT-M i nawykach użytkownika. Pozwoli to znacznie skrócić proces szkolenia. Jeszcze przed wodowaniem i rozpoczęciem życia operacyjnego okrętu, przyszła załoga będzie mogła szkolić się w zakresie korzystania z poszczególnych systemów okrętowych. Laboratorium jest zarazem unikalne, jak i uniwersalne. Laboratorium Integracji Systemów Okrętowych ma być również w przyszłości bazą technologiczną polskich, okrętowych systemów dowodzenia dla nowo budowanych okrętów, w ramach programu operacyjnego „Zwalczanie zagrożeń na morzu”. Realizowane  będą nie tylko rozwiązania dedykowane okrętom klasy niszczyciel min, ale również np. jednostkom ochrony wybrzeża.

System dowodzenia dedykowany Kormoranowi II różni się od poprzednich rozwiązań dostarczanych przez CTM jedynie tym, że stworzono go z myślą o nowym okręcie Marynarki Wojennej. Centrum Technologii Morskiej ma również w swoim port folio dostawy zagraniczne w zakresie systemów dowodzenia na okręty uderzeniowe i korwety. Jest to gwarancją jednolitości rozwiązań w zakresie całego systemu dostarczanego do Marynarki Wojennej.


M.O.

1amorza i oceany PNG logo big