Konwencja MLI – kolejne państwa przystępują do konwencji

wrz 12, 2018 | Polskie nowości

Polands Thin ships 820x547

Konwencja MLI (Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties) weszła w życie w Polsce 01.07.2018 roku i będzie obowiązywać od 01.01.2019 roku, a jej głównym celem jest przeciwdziałanie obchodzeniu prawa podatkowego. W ramach prac podjętych przez grupę państw OECD oraz G20 ustalono, iż konieczne jest wprowadzanie takich mechanizmów, które pozwolą w znacznym stopniu ograniczyć uchylanie się od opodatkowania przez przedsiębiorców za pomocą nadużywania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.  Pomimo, iż głównym celem tej Konwencji było ograniczenie nadużywania przepisów prawa podatkowego przez przedsiębiorców, faktyczny zakres zmian wprowadzonych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania ww. Konwencją wpłynie również znacząco na sytuację podatkową osób fizycznych wykonujących pracę zagranicą. Na dzień 11 września 2018 roku aż 83 państwa przystąpiły do Konwencji MLI. 

W celu uniknięcia przedłużających się bilateralnych negocjacji, OECD stworzyło instrument (Konwencję MLI) powodujący automatyczną zmianę umów podatkowych, bez konieczności sporządzania protokołów zmieniających. W art. 1 w zw. z art. 2 Konwencji postanowiono, iż wprowadzi ona zmiany do tych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, które zostały zgłoszone przez obie strony takiej umowy do objęcia jej zakresem MLI i strony te Konwencję ratyfikują zgodnie z procedurą konwencją. 

Warto pamiętać, iż w przypadku Polski, od dnia 01.01.2019 roku, zmiany przepisów wynikające z obowiązywania Konwencji MLI będą dotyczyły polskich rezydentów podatkowych.

Jakie państwa mają być objęte metodę proporcjonalnego zaliczenia w relacji z Polską?

Konwencja MLI wpłynie na sytuację rozliczeniową wielu polskich rezydentów podatkowych pracujących zagranicą np. pracowników stoczniowych, marynarzy, pilotów etc.

Z uwagi na powyższe niektóre z państw realizując uprawnienia wynikające z Konwencji MLI przystało na propozycję Polski, która zaproponowała większości państwom automatyczne wprowadzenie metody proporcjonalnego zaliczenia proporcjonalnego w obowiązujących umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania. Na szczęście nie wszystkie państwa wyraziły zgodę na tę zmianę. 

W efekcie powyższego dojdzie do zmiany niektórych umów zawartych przez Polskę, w których stosowana jest dotychczas, korzystna dla podatnika, metoda wyłączenia z progresją na metodę proporcjonalnego odliczenia. 

Na dzień 11 września 2018 roku zmiany te dotyczyć mają 19 umów zawartych z takimi państwami jak:

1. Austria (ratyfikacja);

2. Belgia;

3. Chiny;

4. Finlandia;

5. Grecja;

6. Hiszpania;

7. Irlandia;

8. Izrael;

9. Japonia;

10. Litwa;

11. Meksyk;

12. Norwegia;

13. Nowa Zelandia (ratyfikacja);

14. Portugalia;

15. Rumunia;

16. Słowacja;

17. Słowenia (ratyfikacja);

18. Wielka Brytania (ratyfikacja);

19. Włochy.

Powyższa zmiana metody unikania podwójnego opodatkowania umożliwi polskim rezydentom skorzystanie z tzw. ulgi abolicyjnej. 

Warto zauważyć, iż marynarze jako szczególna grupa podatkowa nie będą objęci metodą proporcjonalnego zaliczenia w każdym z ww. państw, tylko w niektórych przypadkach metoda ta znajdzie do nich zastosowanie np. Wielka Brytania, Nowa Zelandia, Norwegia, Irlandia, Grecja.

Jakie państwa dotychczas ratyfikowały konwencję MLI?

Jak wskazano wcześniej, od dnia 01.01.2019 roku Konwencja MLI będzie modyfikowała postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, które określone państwa zawarły z Polską i zarazem ratyfikowały ww. konwencję. 

Konwencja MLI weszła w życie z dniem 01.07.2018 roku w Państwach, które dotychczas ją ratyfikowały tj. Polska, Austria, Wyspa Man, Jersey i wspomniana Słowenia. Słowenia jako ostatnia z tych państw ratyfikowała dnia 22.03.2018 roku ww. Konwencje 

Nowa Zelandia ratyfikowała ww. konwencję w dniu 27.06.2018 roku. Z uwagi na przepisy konwencyjne zmiany przepisów w zakresie regulowanym ww. ratyfikacją wejdą w życie w Nowej Zelandii z dniem 01.10.2018 roku.

Natomiast tak jak w przypadku państw, które wcześniej ratyfikowały Konwencję MLI przepisy dotyczące kwestii rozliczeniowych Polski względem Nowej Zelandii w przypadku dochodów polskich marynarzy z tytułu pracy na rzecz armatorów nowozelandzkich zaczną obowiązywać od 01.01.2019 roku (link do artykułu na ten temat)

Z kolei Wielka Brytania ratyfikowała ww. konwencję w dniu 29.06.2018 roku. Z uwagi na przepisy konwencyjne zmiany przepisów w zakresie regulowanym ww. ratyfikacją wejdą w życie w Wielkiej Brytanii z dniem 01.10.2018 roku.

W tym przypadku przepisy dotyczące kwestii rozliczeniowych Polski względem Wielkiej Brytanii w przypadku dochodów polskich marynarzy z tytułu pracy na rzecz armatorów brytyjskich zaczną obowiązywać również od 01.01.2019 roku. Więcej informacji: (link do artykułu na ten temat)

Kolejne państwa podpisały Konwencję MLI

Dnia 27.06.2018 roku kolejne 3 państwa podpisały konwencję MLI tj. Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kazachstan i Peru. Z kolei dnia 29.06.2018 roku Estonia podpisała Konwencję MLI.

Ukraina dnia 23.07.2018 roku stała się 83 państwem, które przystąpiło do ww. Konwencji.

Trudno na tym etapie określić, jak zmienią się zasady rozliczeń z Polską w związku z przystąpieniem ww. państw do omawianej konwencji. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

LM

Autor: