Kontenerowe „Złote Lata” portu w Gdańsku

mar 20, 2013 | Port Gdańsk

1zlotelataWielka Hala gdańskiego Dworu Artusa gościła drzewiej królów, następców tronu, kasztelanów i kupców. W naszych czasach także podejmowano w niej głowy państw i wielokrotnie była świadkiem epokowych wydarzeń. 19 marca 2013 roku, w obecności wielu znamienitych gości, szefowie ZMPG SA i „DCT GDAŃSK” SA uroczyście podpisali w niej dokument otwierający nowe perspektywy gdańskiemu portowi i miastu Gdańsk.

Morski port w Gdańsku przeładowuje rocznie towary o wartości cca 100 miliardów złotych, daje pracę 40 tysiącom ludzi, dzięki wcześniejszym inwestycjom zapewnia dostawy surowców energetycznych dla kraju i stwarza możliwość godziwego zarobku polskich producentom. Coraz nowocześniejsza infrastruktura portu sprawia także, iż korzystają z niej gospodarki krajów Europy Bałtyckiej i Środkowo-Wschodniej. Głębokowodny Terminal Kontenerowy (DCT), dynamiką obrotów zadziwiający nie tylko porty bałtyckie, już w piątym roku swego istnienia stał się drugim terminalem kontenerowym na Bałtyku. Niezamarzający, dostępny przez okrągły rok i dysponujący najwyższą sprawnością obsługi statków, doceniony został przez „Maersk Line” – lidera światowych przewozów morskich. Dzięki uruchomieniu przez tego armatora serwisu kontenerowego z Dalekiego Wschodu, z bezpośrednimi, cotygodniowymi zawinięciami do „DCT” – gdański port zaistniał jako dowozowo-dystrybucyjny port kontenerowy na Bałtyku. Potencjał obsługi miliona TEU w ciągu roku, to jednak – jak oszacowali analitycy „DCT” – zbyt mało, by ten hub sprostać mógł czekającej region Bałtyku wymianie handlowej.10zlotelata

Nazwiska Jerzego Melaniuka, stanowiącego od grudnia ubr. jednoosobowy zarząd ZMPG SA i Jerzego Lebiedzia, szefa Działu Koordynacji Inwestycji, Prokurenta ZMPG SA oraz Adama Żołnowskiego, Dyrektora Strategicznego i Finansowego „DCT GDAŃSK” SA i Jędrzeja Mierzewskiego, Dyrektora Operacyjnego „DCT GDAŃSK” SA z pewnością przejdą do historii portu i miasta. Podpisana przez nich umowa o dzierżawie kolejnych 27 hektarów portowego gruntu i rozbudowie potencjału do obsługi kontenerów w gdańskim porcie otwiera nowe perspektywy przed samym portem, ale i także przed rozwijającym się wokół niego od z górą tysiąca lat miastem.

Porozumienie z Dworu Artusa jest kontynuacją zawartej w dniu 27 stycznia 2004 roku „Umowy dzierżawy nieruchomości oraz budowy i eksploatacji terminalu kontenerowego”, który jest obecnie największym i najnowocześniejszym terminalem kontenerowym w Polsce. Wspólnym zamierzeniem kierownictw obu podpisujących Umowę spółek jest, by terminal „DCT” jak najszybciej przystosować do obsługi największych statków kontenerowych świata – także tych, które dopiero wychodzą z doków stoczni na Dalekim Wschodzie lub też są na deskach kreślarskich. Plany zakładają, by zanurzenie przy nowym, długim na ponad 600 metrów nabrzeżu było równe 16,5 metra, a najwyższy standard obsługi zapewniało przyjmowanym jednostkom 7 dźwigów klasy Super-Post-Panamax o wysięgu 25 rzędów kontenerów. Docelowa pojemność roczna powstałej dzięki temu infrastruktury szacowana jest 4 mln TEU. „Złoty Wiek” Gdańska wraca w nowej, kontenerowej rzeczywistości gdańskiego portu. „Mając na uwadze, że rozwój portów ma ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarki – spointował wydarzenie w swym liście gratulacyjnym Minister Skarbu Państwa Mikołaj Budzanowski – inwestycje w tych obszarach powinny być traktowane priorytetowo.”

Janusz Kasprowicz