Konsultacje publiczne projektu ustawy o pracy na statkach morskich

lis 10, 2014 | Polskie nowości

1stategdyniaMinisterstwo Infrastruktury i Rozwoju informuje o rozpoczęciu konsultacji publicznych projektu ustawy o pracy na statkach morskich. Uwagi dotyczące projektu można zgłaszać do 25 listopada 2014 r.

Projekt ustawy ma na celu wdrożenie do polskich przepisów międzynarodowej konwencji o pracy na morzu (tzw. konwencji MLC). Planowana zmiana przepisów wprowadzi do polskiego prawa, międzynarodowe i europejskie standardy dotyczące warunków pracy i życia marynarzy, jak np. godziny pracy i wypoczynku czy prawo do urlopu, ale również kwestie zakwaterowania i zaplecza rekreacyjnego, ochrony zdrowia i opieki medycznej oraz zabezpieczenia społecznego marynarzy.

Projekt ustawy stanowi szansę na podniesienie konkurencyjności oraz zwiększenie udziału polskich marynarzy na międzynarodowym morskim rynku pracy. Marynarze zatrudnieni na statkach pod polską banderą eksploatowanych w żegludze międzynarodowej mają być zwolnieni z podatku dochodowego od osób fizycznych po przepracowaniu na nich 183 dni poza terytorium RP. Pozwoli to na obniżenie kosztów pracy na polskich statkach.

W umowach o pracę marynarzy będą określone przysługujące im rodzaje świadczeń z zakresu zabezpieczenia społecznego. Nowym rozwiązaniem jest możliwość wniesienia przez marynarza skargi na warunki pracy i życia na statku.

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Rządowego Centrum Legislacji Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Prosimy o przekazywanie opinii i uwag na adres: iwona.strzezek@mir.gov.pl.