Koniec zarządu komisarycznego w PŻM

gru 13, 2019 | PŻM

PZM 01

Zgodnie z zapowiedzią z końca listopada, minister Marek Gróbarczyk podjął decyzję, iż z dniem 13 grudnia br. zakończy się zarząd komisaryczny w Polskiej Żegludze Morskiej P.P. i wydał w tej sprawie stosowne zarządzenie, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

W związku z tym rozpoczyna się nowy etap działania przedsiębiorstwa. Z chwilą ustanowienia zarządu komisarycznego wszystkie normalnie funkcjonujące organy przedsiębiorstwa uległy rozwiązaniu, a ich kompetencje przejął zarządca oraz organ założycielski. Wobec zakończenia programu naprawczego, aby przywrócić standardową działalność korporacyjną przedsiębiorstwa, należy wybrać jego statutowe organy, począwszy od zebrania delegatów, na wyborze Dyrektora skończywszy. Wszelkie kompetencje zarządcze w tym przejściowym okresie przejmie wyznaczony przez organ założycielski kierownik tymczasowy przedsiębiorstwa.

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej będzie informować o dalszych krokach w kolejnych komunikatach.

MGMiŻŚ na ręce dotychczasowego zarządcy komisarycznego Pawła Brzezickiego złożyło podziękowania za zrealizowanie planu naprawczego w PŻM. Dzięki jego zaangażowaniu największy polski armator, który jeszcze kilka lat temu mierzył się z poważnymi kłopotami finansowymi, dziś umacnia się na światowym rynku.

 

MGMiŻŚ