Koniec prac budowlanych na terminalu promowym w Świnoujściu

paź 6, 2023 | Polskie nowości

Na terminalu promowym w Świnoujściu zakończyły się prace budowlane w ramach zadania pn. „Przystosowanie infrastruktury Terminala Promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego”. Poinformowano o tym na specjalnej konferencji prasowej z udziałem wiceministra infrastruktury Marka Gróbarczyka, jak również zaproszonych gości, w tym przedstawicieli armatorów promowych oraz partnerskich portów Ystad i Trelleborg.

Obszarem inwestycji objęta była północna część terminala tj. stanowiska promowe nr 5 i 6 oraz ich zaplecze. Oba stanowiska połączono w jedno. Dzięki temu powstała jedna linia cumownicza o długości 294 m umożliwiająca obsługę promów o długości do 270 m. Wykonano także roboty związane z umocnieniem dna.

Rampa przeładunkowa została przebudowana do nowych parametrów technicznych, tj. 35 m szerokości i 180T nośności. Przebudowano istniejącą i wykonano nową niezbędną infrastrukturę techniczną na nabrzeżu i zapleczu (kanalizacja wód opadowych i sanitarna, sieci wodnej, sieci wody pożarowej i sieci teletechnicznej, zasilanie w energię elektryczną, oświetlenie, itd.).

Przebudowo istniejące i zbudowano nowe tory kolejowe na zapleczu stanowisk promowych nr 4 i 5. Poddano przebudowie istniejące place manewrowo – postojowe, jak również wybudowano nowe ze 170 miejscami postojowymi dla naczep oraz umożliwiające obsługę ładunków intermodalnych.

Powstała też nowa estakada nad stacją kolejową Świnoujście, która w znakomity sposób skomunikuje zaplecze z terenem terminala.

W ramach inwestycji ZMPSiŚ zakupił także specjalistyczny sprzęt: wozy kontenerowe, ciągniki siodłowe, tablety przemysłowe, radiotelefony i platformy kontenerowe wraz z akcesoriami.

Koszt inwestycji to 185 milionów złotych. Projekt ma wsparcie z funduszy unijnego instrumentu finansowego CEF Łącząc Europę.

Terminal promowy obsługuje 12-13 zawinięć na dobę. W całym minionym roku liczba zawinięć wyniosła
3387. Oferuje blisko siedem km długości linii ładunkowej. W 2022 roku obsłużył 1 097 535 osób, 515 688 szt. samochodów ciężarowych i naczep oraz 270 969 szt. samochodów osobowych. Łączny tonaż wyniósł 14 463,0 tys. ton. (Monika Woźniak-Lewandowska, 6.10.2023)