Konferencja Zarządu Morskiego Portu Gdynia – „liczymy na uwagę decydentów”

cze 26, 2015 | Port Gdynia

1apg2015obr

Walne Zgromadzenie Krajowej Izby Gospodarki Morskiej stanowiło dla Zarządu portu doskonałą okazję, by przedstawić osiągnięcia i zrealizowane projekty przedsiębiorstwa. Wszystkie wspomniane podczas spotkania inwestycje w zdecydowany sposób zmienią pejzaż Portu Gdynia. 

Spotkanie rozpoczęto prezentacją inwestycji portu, w tym sztandarowej  – modernizacji Nabrzeża Bułgarskiego. Modernizacja tego nabrzeża jest jednym z siedmiu projektów unijnych, który uzyskał dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. Część z wspomnianych projektów została już zrealizowana i rozliczona. Pogłębiono basen portowy, w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby ZMPG przebudowano układ drogowo-kolejowy, prowadzący do wschodniej części portu. W rezultacie doprowadzono zupełnie nowy tor do przyszłego terminalu promowego na Nabrzeżu Polskim. Nieopodal powstał terminal ro-ro.

Prezes Zarządu ZMPG Janusz Jarosiński wspomniał również o inwestycjach infrastrukturalnych, będących jeszcze w trakcie realizacji: modernizacja Nabrzeża Szwedzkiego, Rumuńskiego. Przy tym ostatnim za kilka miesięcy powstanie stanowisko o długości 350m do obsługi statków o zanurzeniu 13m. Kolejną inwestycją będzie budowa zupełnie nowego terminalu intermodalnego. Jego budowa trwa na zapleczu Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego. Wszystkie te inwestycje w sposób zdecydowany zmieniają obraz portu. Jedynie w zeszłym roku zainwestowano 194 mln zł. Tak dużych nakładów nie było od dawna. Plan zatwierdzony przez Radę Nadzorczą ZMPG w horyzoncie 3 letnim (2015- 2017), mówi o bardzo podobnych nakładach na te lata.

– Również w naszym sąsiedztwie zajdą daleko idące zmiany. W ciągu kilku najbliższych tygodni zostaną wyburzone stare obiekty przy ul. Polskiej. W ich miejsce powstanie kolejny, nowoczesny magazyn. Mamy już za sobą procedurę przetargową, prace nad budową obiektu zostaną rozpoczęte w ciągu najbliższych dni- powiedział Janusz Jarosiński.

W bliskiej perspektywie najważniejszym zadaniem ZMPG będzie realizacja zwiększenia parametrów obrotnicy przy Nabrzeżu Gościnnym. W obecnej chwili dobiega już końca faza projektowania. Pod koniec bieżącego roku rozpocznie się procedura przetargowa, zaś przełom pierwszego i drugiego kwartału następnego roku zapoczątkuje prace nad przygotowaniem miejsca cumowania doku stoczniowego. Będzie to najważniejszy z projektów realizowanych przy wsparciu UE w perspektywie 2014-2020r.

Realizację procesów inwestycyjnych, przeprowadzaną zgodnie z opracowanymi przez przedsiębiorstwo planami inwestycyjnymi umożliwia stały i notowany z roku na rok wzrost ilości przeładowanych przez port ładunków. Prezes ZMPG nakreślił obecną sytuację portu Gdynia i określił perspektywy rozwoju organizmu portowego.

– W roku 2014, kiedy to padł rekord ilości przeładowanych towarów (statystyki przeładunkowe ukształtowały się na poziomie 19mln 400tys ton, co stanowiło wzrost o 10% w stosunku do dotychczas najlepszego w historii portu roku 2013). Jednocześnie w minionym roku zanotowano najwyższy w naszej dotychczasowej historii wynik przeładunkowy jeśli chodzi o obsługę towarów skonteneryzowanych. Przeładowano wówczas niemal 850tys TEU ładunków. Zaowocowało to otrzymaniem w 2014r. miana największego portu kontenerowego dla polskiego rynku. Diametralne zmiany na rynku przewozów kontenerowych nastąpią z jednej strony w wyniku sojuszu 2M i przejścia części ładunków MSC do portu Gdańskiego, z drugiej w rezultacie ostatniej decyzji G6 o rozpoczęciu dalekowschodniego serwisu dla portu Gdańskiego. Dla portu Gdynia oznacza to stratę rzędu 100 tys. ładunków skonteneryzowanych na rzecz DCT. Palma pierwszeństwa, jeśli chodzi o obsługę polskiego rynku kontenerowego przypadnie Gdańskowi- wspomniał Jarosiński.

Zdaniem Prezesa pierwsze 5 miesięcy bieżącego roku było bardzo owocne pod względem całokształtu obrotów całkowitych w porcie gdyńskim. Mijający okres był bardzo obiecujący jeśli chodzi o przeładunki zboża, pochodzącego w głównej mierze z obsługi polskich relacji eksportowych. W grudniu 2014r. na zapleczu Bałtyckiego Terminalu Zbożowego powstał magazyn zbożowy obliczony na 30 tys. ton zboża, natomiast na początku maja 2015r. została oddana do użytku baza na Nabrzeżu Śląskim w obszarze Morskiego Terminalu Masowego. Obiekt magazynowy ma pojemność 60 tys. ton. Tym samym znacznie powiększył się potencjał przeładunkowo – składowy Portu Gdynia przeznaczony do obsługi zbóż i pasz. Prelegent wskazał również na fakt, że obiekty te zaczęły już spełniać swoją funkcję dosłownie następnego dnia po oddaniu inwestycji do użytku, obsługując eksport polskiego zboża, bądź też import śruty do naszego kraju. Obydwie inwestycje powstały w oparciu o formułę partnerstwa publiczno-prywatnego. Magazyny wybudował zarząd portu, z kolei ciągi technologiczne-  Bałtycki Terminal Zbożowy, oraz Morski Terminal Masowy.

– Zdając sobie sprawę z ogólnych uwarunkowań rynkowych w dłuższym horyzoncie czasowym chcemy zdobyć pozycję portu nr jeden w Polsce w dziedzinie przeładunku zbóż.

Dzięki modernizacji Nabrzeża Bułgarskiego z obszaru portu gdyńskiego zniknął ostatni fragment nieuregulowanej linii nabrzeża. Powstaje nowe nabrzeże, zaś na zapleczu dwóch terminali kontenerowych centrum logistyczne.

– Szczególną cechą projektu jest to, że kończy symbolicznie budowę Portu Gdynia. Obejmuje on ostatnie nieuregulowane, niezabudowane tereny w linii Nabrzeża Bułgarskiego i równoległej estakady- mówi Walery Tankiewicz, Wiceprezes Zarządu ZMPG.

Projekt dofinansowany jest z funduszu spójności UE (program operacyjny Infrastruktura i Środowisko). Całkowity koszt brutto wyniósł 107 mln zł, zaś kwota dofinansowania to 50 mln. Aktualnie trwają prace wykończeniowe. Samo nabrzeże zostanie oddane do użytku na przełomie września i października tego roku. Powstało 190m nabrzeża o konstrukcji głębokości technicznej do 15,5m. Nabrzeże zamykające, pomocnicze liczy sobie 123m długości. Ponadto powstało niemal 3 ha placów składowych. Zbudowano ulicę logistyczną, przebiegającą przez środek terenu. Urobek pochodzący z robót czerpalnych przy budowanych nabrzeżach posłuży do wymiany gruntu. W ten sposób obszary, na których jest on składowany zostały przygotowane do lokalizowania tam kolejnych inwestycji. Około sierpnia 2015r. port ogłosi przetarg na dzierżawę powstałych w ten sposób placów. Realizacja inwestycji wiązała się z rygorystycznymi wymaganiami w zakresie ochrony środowiska. Na jej terenie występowały zarówno gatunki podlegających ochronie roślin, jak i zwierząt.

Głównym celem programu Infrastruktura i środowisko jest zwiększenie spójności terytorialnej UE i Polski w ramach jej struktur w aspekcie transportowym. Program zakłada zwiększenie udziału transportu morskiego jako transportu przyjaznego środowisku, usuwanie tzw. wąskich gardeł. Rozwój transportu morskiego ma następować w połączeniu z transportem kolejowym przewozami intermodalnymi.

ZMPG planuje oddać nowe nabrzeże do użytku we wrześniu bieżącego roku. Walery Tankiewicz podkreślił znakomite usytuowanie inwestycji, opierającej się o estakadę Kwiatkowskiego.

– Ten rok przyniósł duże zainteresowanie posłów działalnością naszego portu. Po raz pierwszy w historii mieliśmy okazję gościć Sejmową Komisję Skarbu, natomiast przed 3 tygodniami Sejmową Komisję Infrastruktury. Widzimy mankamenty, które w nieodległej przyszłości staną się wąskimi gardłami. Mowa przede wszystkim o układzie drogowym i kolejowym. Układ drogowy opiera się w całości o Estakadę Kwiatkowskiego. Musimy brać pod uwagę jej duże obciążenie. Jedynie dwa terminale kontenerowe generują 1000 samochodów ciężarowych w ciągu doby. Nasza ambicja uczynienia z Gdyni najważniejszego portu dla eksportu polskiego zboża oznacza 800 ciężarówek każdego dnia zmierzających do portu- podsumował Walery Tankiewicz. 

Dlatego port potrzebuje alternatywnych dróg dojazdowych. Jeśli chodzi o transport kolejowy to linia kolejowa 201 na Kościerzynę jest dla portu kluczową kwestią. Realizacja tego projektu pozwoli otrzymać nową jakość połączenia kolejowego, biegnącego do portu. Odciążenie CE 65, czyli linii prowadzącej przez Sopot i Gdańsk jest potrzebne nie tylko portowi gdyńskiemu ale również całemu regionowi pomorskiemu. 

M.O.

1amorza i oceany PNG logo big