Konferencja wynikowa Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

lut 13, 2014 | Port Gdynia

1konferencjagdy2013 to rok rekordowy dla gdyńskiego portu z wielu względów. Jest wśród nich najwyższa w 91-letniej historii portu wielkość przeładunków ( 17,66 mln ton), najlepszy wynik w grupie ładunkowej drobnicy (ponad 11 mln ton), czy też największa liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych ze środków unijnych, na łączną kwotę dofinansowania – ponad 210 mln zł.

W osiąganiu rekordowych rezultatów niewątpliwie udział swój ma niebagatelna działalność inwestycyjna Zarządu Portu, sprzyjająca  utrzymaniu silnej pozycji konkurencyjnej Gdyni wśród portów Morza Bałtyckiego. W latach 2003 – 2013  ZMPG-a S.A. zainwestował w rozbudowę i modernizację portu ok. 763 mln zł ( w tym około 77% w infrastrukturę portową). Z zainwestowanych kwot około 687 mln zł pochodzi ze środków własnych (tj. z przychodów ZMPG-a S.A. i prywatyzacji spółek portowych) oraz około 76 mln zł z funduszy europejskich (Fundusz Spójności UE, Norweski Mechanizm Finansowy ). Wielkość planowanych nakładów inwestycyjnych  na lata 2014-2016 to kolejne 737 mln zł.

Dla realizacji założonych planów inwestycyjnych i osiągnięcia równie dobrych, jak dotychczas, wyników finansowych, oprócz intensywnych wysiłków ZMPG-a S.A. potrzebne będą również  jednoznaczne, korzystne  rozstrzygnięcia przepisów podatkowych.

>>Pełne dane dotyczące podsumowania roku 2013<<

fot. H. Sagan