Konferencja wynikowa w Zarządzie Gdyńskiego Portu

lut 1, 2016 | Port Gdynia

1abckonferencjaaapgdy

1 lutego br.  w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A odbyła się  wynikowa  konferencja prasowa. Zarząd Spółki przedstawił zaproszonym mediom podsumowanie roku 2015, jak również najważniejsze plany inwestycyjne – zarówno w kontekście kolejnego planu trzyletniego  (2016-2018), jak i  nowej perspektywy budżetowej POIiŚ 2014-2020.

Rok 2015 był kolejnym dobrym okresem dla gdyńskiego portu.  Obroty ładunkowe wyniosły 18,2 mln –  co stanowi drugi wynik w historii portu.  Według wstępnej wersji sprawozdania finansowego (przed weryfikacją przez biegłego rewidenta) ZMPG-a S.A. zakończył 2015 rok zyskiem netto w wysokości 47,5 mln zł. Głównym czynnikiem różnicującym zysk netto lat 2015 i 2014 (  w 2014 r.  –107,9 mln zł) był osiągnięty w 2014 roku  zysk z prywatyzacji  terminalu drobnicowego, który wyniósł  ponad 45 mln zł.

Nadal istotnym czynnikiem wspierającym osiąganie bardzo dobrych rezultatów pozostaje aktywna działalność inwestycyjna Zarządu Portu. W minionym roku  ZMPG-a S.A. pomyślnie sfinalizował pięć  ważnych projektów inwestycyjnych współfinansowanych przez UE w ramach POIiŚ 2007-2013.

Od 2016 roku  Zarząd  Portu przystąpił do realizacji strategii rozpisanej do  roku 2027. Głównym źródłem finansowania  tych inwestycji będą środki własne, które zostaną uzupełnione przez fundusze unijne. Kluczową w najbliższych latach  dla gdyńskiego portu inwestycją jest ,,Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia Etapy I-III”. Ma ona zasadnicze znaczenie dla zachowania konkurencyjności Portu Gdynia w przeładunkach kontenerów.

Więcej interesujących informacji na temat realizacji zadań w roku 2015 (w tym najważniejszych zadań inwestycyjnych) oraz zamierzeń na kolejne lata znajdziecie Państwo w załączonej prezentacji (link poniżej).

Prezentacja wynikowa