Konferencja Transport Week 2014 – podsumowanie

mar 10, 2014 | Polskie nowości

1podsumowanie2014IV już z kolei edycja tego międzynarodowego wydarzenia była okazją nie tylko do dokładniejszej analizy bieżących zagadnień dotykających branży morskiej m.in. takich jak: alians P3, europejski system transportowy TEN-T, czy rozwój połączeń intermodalnych, ale także do lepszego poznania sposobów funkcjonowania europejskich portów.

Oficjalne powitanie nastąpiło drugiego dnia m.in. przez Pawła Adamowicza Prezydenta Miasta Gdańska, a także przez Monikę Niemiec- Butryn Zastępcę Dyrektora w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Transport Week daje możliwość spotkania w jednym miejscu wielu przedstawicieli najistotniejszych urzędów w państwie, ale także innych osobistości jak Paweł Stelmaszczyk Head of Unit, DG MOVE z Komisji Europejskiej, który ma bezpośredni wpływ na kreowanie europejskiej polityki transportowej np. poprzez realizowanie transeuropejskiej koncepcji TEN-T. W planach tego projektu do roku 2020 będzie on istotną inwestycją pochodzącą ze środków unijnych w polskich portach.

Pierwszy dzień został dedykowany współpracy między polskimi portami, a także Clean Shipping Conference, czyli bliższemu przyjrzeniu się nowej dyrektywie wprowadzonej przez Komisję Europejską regulującą zawartość siarki w paliwie żeglugowym oraz obszarami kontroli SECA.

Drugiego dnia Ingrid Uppelschoten- Snelderwaard Managing Director East Central Europe, Maersk Line przybliżyła uczestnikom konferencji istotę powstania P3 i zapoczątkowania współpracy pomiędzy największymi armatorami Maersk Line, MSC i CMA CGM. To sposób na stabilny rozwój, ale budzi również obawy monopolizacji rynku. Jak zapewniała Ingrid Uppelschoten- Snelderwaard  „Alians P3 to bycie unikatowym w branży, przy jednoczesnym zachowaniu indywidualności marek.” Zawinięcie do DCT Gdańsk w 2013 roku Maersk Mc-Kinney Moeller kontenerowca typu Triple- 1podsumowanie22014E, to jeden z punktów zwrotnych obsługi rynku kontenerowego począwszy od perspektywy makroekonomicznej, poprzez zmiany w sprzętach obsługujących terminale,  a także w konsekwencji zwiększenie połączeń intermodalnych, które szerzej były dyskutowane trzeciego dnia.  

Szybkie połączenie kolejowe łączące Bałtyk z Adriatykiem stało się tematem przewodnim ostatniej odsłony Transport Week’u. Trójmiasto w połączeniu z Czechami, Słowacją, Austrią i Włochami to wizja sprawniejszego przepływu towarów, która budzi pozytywne odczucia przy jednoczesnym podjęciu wyzwania zwiększenia inwestycji głównie w infrastrukturę kolejową i drogową. Europa Środkowo – Wschodnia stała się strategicznym punktem na mapie przepływu kontenerów, może być ona obsługiwana zarówno przez porty bałtyckie jak i adriatyckie, dlatego też trzeci dzień dzięki prezentacjom przedstawicieli zaproszonych portów stał się okazją do zapoznania się z możliwościami przeładunkowymi portu Hamburg, portu Koper, portów rumuńskich,  czy fińskich. Oprócz dyskusji toczących się wokół zagęszczania połączeń intermodalnych, uwagę poświęcono również morskiej energetyce wiatrowej i wystąpieniom m.in. Polskiemu Towarzystwu Morskiej Energetyki Wiatrowej.

Mio