Konferencja „Perspektywy polskiego przemysłu stoczniowego”

sty 27, 2022 | PŻB

W Szczecinie odbyła się konferencja dotycząca planów polskiego przemysłu stoczniowego, obejmująca trzy panele tematyczne.

24 stycznia 2022 w Szczecinie, przedstawiciele polskiego przemysłu morskiego, administracji państwowej oraz dziennikarze dyskutowali o przyszłości branży, jej rozwoju i nowych inwestycjach. W konferencji „Perspektywy polskiego przemysłu stoczniowego” udział wzięli, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pan Marek Gróbarczyk, podsekretarz stanu, zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pani Izabela Antos, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pan Grzegorz Witkowski, przedstawiciele Polskiej Żeglugi Bałtyckiej – Prezes Zarządu Pan Andrzej Madejski, Członek Zarządu Pan Andrzej Pilarski oraz Dyrektor Techniczny Pan Dariusz Pajórek, jak również wielu przedstawicieli branży morskiej oraz stoczniowej.

To pierwsza konferencja otwierająca cykl tego typu dyskusji na temat rozwoju polskiej gospodarki morskiej – zapowiedział minister Marek Gróbarczyk.
W pierwszym panelu dyskutowano o rozwoju rynku promowego oraz portów. O doświadczeniach Polferries związanych z przewozami na Bałtyku oraz dostosowywaniu się do trendów i potrzeb rynku, w tym także tych podyktowanych pandemią COVID-19. Prezes PŻB S.A. Andrzej Madejski powiedział – „Przewozy pasażersko-towarowe to trzon naszej działalności, ale z pewnością wartością dodaną będzie wejście na rynek offshore, wykorzystanie potencjału, który w nim drzemie. Budowa floty do obsługi morskich elektrowni wiatrowych z pewnością będzie sprzyjała dalszemu rozwojowi polskiej gospodarki morskiej”. Podczas dyskusji wielokrotnie podkreślono zależność między rozwojem gospodarki morskiej, a rozwojem całego polskiego przemysłu. Prezes Madejski podkreślił istotę współpracy między podmiotami skupionymi wokół gospodarki morskiej.

Drugi panel poświęcono rozmowom o planach budowy nowych promów. Polscy armatorzy, w tym PŻB S.A. wzbogacą się o nowe promy ro-pax, na których budowę już zostały podpisane umowy. Jednostki zostaną wybudowane w polskich stoczniach. O nowych inwestycjach, ich zaawansowaniu technologicznym oraz dostosowaniu do wymogów środowiskowych w drugim panelu konferencji dyskutował m.in. Członek Zarządu PŻB S.A. Andrzej Pilarski.

Trzeci panel przeznaczono na rozmowy o stanie i perspektywach branży remontów statków. Polskie stocznie posiadają bowiem duży potencjał i doświadczenie w tym obszarze swojej działalności. Jednak konkurowanie z zagranicznymi podmiotami, wymaga dużych inwestycji w nowoczesną infrastrukturą i kadry. O wyzwaniach, szansach, zagrożeniach i możliwościach rozmawiał z innymi panelistami Dyrektor Techniczny PŻB S.A. Dariusz Pajórek.

 

PŻB