Konferencja informacyjna w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A.

wrz 17, 2013 | Port Gdynia

1gdyniakonferencja10 września 2013r. w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. odbyła się konferencja informacyjna z członkami Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej oraz Ligi Morskiej i Rzecznej poświęcona prezentacji projektu pod nazwą „Rozbudowa infrastruktury portowej do obsługi statków ro-ro z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia”. W trakcie konferencji uczestnikom przybliżono szczegóły tej wieloetapowej inwestycji.

Koszt całkowity projektu „Rozbudowa infrastruktury portowej do obsługi statków ro-ro z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia” wynosi ponad 119 milionów złotych. Z tej kwoty wydatki kwalifikowalne wynoszą niecałe 53 miliony złotych. Przyznana, zgodnie z umową, kwota dofinansowania z UE to prawie 45 milionów złotych. Resztę kosztów inwestycji pokryje ZMPG-a S.A. ze środków własnych.

Inwestycja polega na rozbudowie infrastruktury w celu zwiększenia możliwości przeładunkowych we wschodniej części portu, co pozwoli na utrzymanie pozycji konkurencyjnej gdyńskiego portu w regionie Morza Bałtyckiego. W ramach przedsięwzięcia planuje się bardziej efektywne zagospodarowanie istniejącej powierzchni przy nabrzeżach portowych oraz zapewnienie sprawniejszego przeładunku transportowanych drogą morską towarów.