Komunikat Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie

lip 31, 2013 | Szczecin

1urzadmorski1W związku z utratą mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2005 roku w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy (Dz. U. Nr 47, poz. 445, z późn. zm.) i przed wejściem w życie nowego rozporządzenia w tej sprawie, Urząd Morski w Szczecinie informuje, że wnioski od marynarzy o wydanie dokumentów kwalifikacyjnych przyjmowane są bez zakłóceń i będą rozpatrywane w trybie przewidzianym przez Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, czas ten powinien wystarczyć na wydanie nowych przepisów. Informujemy również, że dokumenty wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują swoją ważność na czas, na jaki zostały wydane.

Źródło: www.ums.gov.pl/