Komisja sejmowa GMiŻŚ: prezentacja projektu ustawy stoczniowej

mar 17, 2016 | Polskie nowości

1abckomisja ustawa1

Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Paweł Brzezicki, wiceminister tego resortu na posiedzeniu sejmowej Komisji Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej przedstawili członkom Komisji i gościom projekt Ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

Dorota Arciszewska-Mielewczyk, przewodnicząca Komisji i szef resortu GMiŻŚ podziękowali uczestnikom posiedzenia za uwagi dotyczące projektu, zwłaszcza zgłaszane przez przedstawicieli branży stoczniowej. Przedsiębiorcy do projektu odnieśli się pozytywnie.

– Zależy nam na tym, by powstała ustawa przyjazna dla biznesu – dodał minister Gróbarczyk. Poinformował, iż teraz projektem zajmie się Komitet Stały Rady Ministrów, po czym trafi on do merytorycznych komisji sejmowych, będzie też można zgłaszać swoje uwagi w trybie parlamentarnym.

Na konsultacje jest czas. Twórcy projektu ustawy zamierzają ją wprowadzić w życie od 1 stycznia 2017 r.

 

Biuro Prasowe MGMiŻŚ