Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej obradowała w Ustce

wrz 21, 2016 | Polskie nowości

1abcBriefing prasowy Ustka

Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej uczestniczył w posiedzeniu Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Ustce.

Członkowie Komisji, przedstawiciele przetwórców ryb, rybaków i armatorów dyskutowali o obecnej kondycji polskiego rybactwa oraz o strategii jego rozwoju na najbliższe lata. Rybacy wyrazili niezadowolenie mające związek m.in. limitami połowowymi i słabą kondycją dorsza spowodowaną połowami paszowymi.  – Musimy przygotować polskie rybołówstwo do trudnej sytuacji na Bałtyku, ponieważ w najbliższych trzech latach nic się nie zmieni, jeśli chodzi o gatunki i kwoty połowowe – mówił podczas posiedzenia Komisji Marek Gróbarczyk. 

W chwili obecnej trwają intensywne prace na forum BaltFish poświęcone poprawie sytuacji gatunku dorsza w Morzu Bałtyckim, także w kontekście wzrostu populacji fok.- Sytuacja gatunków pelagicznych, która obecnie nie jest zauważana przez UE, ma ogromy wpływ na łańcuch żywieniowy na Bałtyku i musi zostać potraktowana poważnie – dodał Minister Gróbarczyk.

Krajowe rybołówstwo przybrzeżne ma być objęte programem i monitoringiem mającym na celu ochronę środowiska i ekosystemów morskich. MGMiŻŚ opracowuje przepisy wdrażające działania z Priorytetu 1. PO RYBY 2014-220, który ma na celu wsparcie wypełnienia przez Polskę celów reformy WPRyb oraz ramowej dyrektywy środowiska morskiego. Dodatkowo zostanie wprowadzony system rekompensat za szkody powodowane w połowach ryb przez ssaki morskie i ptaki chronione, w ramach programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

– Rybołówstwo stanowi dla naszego ministerstwa niezwykle istotny element rozwoju gospodarczego. Zależy nam przede wszystkim na aktywizowaniu obszarów, które mają szansę rozwijać się w oparciu o rybołówstwo oraz zatrzymywaniu młodego pokolenia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy  – zaznaczył minister Gróbarczyk.

 

Biuro Prasowe MGMiŻŚ