LNG jako ekologiczne paliwo przyszłości

lut 12, 2013 | Terminal LNG

1111gazoportSkroplony gaz ziemny jest zdaniem Komisji Europejskiej najbardziej perspektywicznym alternatywnym paliwem dla transportu wodnego. To jeden z kluczowych wniosków płynących z pakietu „Czysta energia dla transportu” przestawionego 24 stycznia br. przez dyrekcję generalną ds. transportu w KE.

Komisja Europejska w dokumencie towarzyszącym do Pakietu „Czysta energia dla transportu” zwróciła uwagę na walory LNG zarówno w kontekście środowiskowym jak i ekonomicznym.

Walor środowiskowy LNG wiąże się głównie z niższą emisją gazów cieplarnianych. Od grudnia ubiegłego roku na terenie Unii Europejskiej obowiązują nowe przepisy dotyczące paliw używanych w żegludze. Dyrektywa przegłosowana w październiku 2012 roku w Parlamencie Europejskim w tej sprawie ustanawia dziesięciokrotnie mniejszy limit zawartości siarki w paliwie wszystkich jednostek pływających na Bałtyku, Morzu Północnym oraz Kanale La Manche (z obecnego 1 procenta do 0,1 proc.). Nowe normy mają obowiązywać już w 2015 roku, co w praktyce oznacza wyeliminowanie najpopularniejszego dotychczas paliwa jakim jest ciężki olej napędowy czyli mazut.

Za zmianą w kierunku wykorzystywania LNG stoi także ekonomia. W pakiecie „Czysta energia dla transportu” zaprezentowano porównanie kosztów różnego rodzaju paliw żeglugowych. Koszt LNG oscylował w połowie 2012 roku wokół 300-410 EUR, a dla porównania koszt oleju napędowego wynosił ok. 480 EUR, a oleju napędowego o niskiej zawartości siarki – ok. 780 EUR. W związku z powyższym, przewiduje się, że armatorzy w dłuższej perspektywie będą wymieniać przynajmniej część floty na jednostki napędzane gazem LNG.

Polskie LNG, pełniące rolę inwestora, a od 2014 roku podmiotu odpowiedzialnego za eksploatację powstającego terminalu w Świnoujściu, będzie w naturalny sposób beneficjentem zmian postulowanych przez Komisję. Skutkiem nowego prawa unijnego będzie wzrost zapotrzebowania na tankowanie statków napędzanych LNG. Polski terminal, potencjalnie największy w basenie Morza Bałtyckiego, może się stać znaczącym hubem przeładunkowym.

Stanowisko Komisji Europejskiej znajduje potwierdzenie w wynikach badania rynku (tzw. market screening), które Polskie LNG prowadziło na przełomie 2012 i 2013 roku. Jego celem było pozyskanie miarodajnych informacji w zakresie potencjalnego zapotrzebowania rynku na dodatkowe usługi, które mogą być świadczone w Terminalu LNG w Świnoujściu przez Polskie LNG. Wstępne wyniki badania rynku (oficjalne wyniki będą znane w drugiej połowie lutego br.) jednoznacznie  wskazują na zapotrzebowanie rynku na rozbudowę terminala LNG w Świnoujściu, w tym zwiększenie mocy regazyfikacji i świadczenie dodatkowych usług. Usługi te polegałyby głownie na przeładunku LNG na cysterny samochodowe i cysterny kolejowe, bunkrowaniu statków paliwem LNG, przeładunku LNG na mniejsze jednostki pływające oraz usługę magazynowania LNG w terminalu w latach 2015-2029.

Zapotrzebowanie na przeładunek zgłosiły przede wszystkim spółki obrotu gazem oraz operatorzy istniejących jak i budowanych oraz projektowanych instalacji LNG. Terminal w Świnoujściu może być wykorzystywany na potrzeby zaopatrywania instalacji LNG w rejonie Morza Bałtyckiego. W takim przypadku operatorzy terminali satelitarnych byliby klientami Polskiego LNG i mogliby wykorzystywać LNG dostarczane do Świnoujścia na potrzeby realizowania dostaw do terminali satelitarnych.

Możliwie szybkie udostępnienie usługi przeładunku LNG na mniejsze jednostki pływające oraz usługi  bunkrowania przez Terminal w Świnoujściu pozwoli Polsce stać się najważniejszym uczestnikiem rynku LNG w całym regionie Morza Bałtyckiego oraz może mieć pozytywny wpływ na rozwój portu w Świnoujściu i na przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie obrotu gazem.

Pakiet przedstawiony przez KE potwierdza fakt, że gaz ziemny jest paliwem ekologicznym i perspektywicznym. Komisja planuje inicjować szereg działań, które mają promować i stymulować rozwój infrastruktury LNG, głównie w transporcie morskim, ale także lądowym. Między innymi zwrócono uwagę na rozbudowę instalacji do tankowania LNG w ramach transeuropejskiej sieci bazowej we wszystkich głównych portach UE. Warto, zdaniem Komisji, wspierać także rozwój stałych i ruchomych stacji uzupełniania paliw oraz rozbudowę instalacji do tankowania LNG przez ciężarówki. Komisja zaproponowała, by do 2020 r. stacje znajdowały co 400 km się przy drogach transeuropejskiej sieci bazowej.

Maciej Mazur