Komisja Europejska uszczegółowi dyrektywę siarkową

sie 1, 2014 | Polskie nowości

1akontenerowiec1W najbliższych miesiącach Komisja Europejska opracuje akty wykonawcze do dyrektywy siarkowej, które uszczegółowią nowe przepisy. Takie informacje przekazało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Dyrektywa siarkowa to unijne przepisy, które wchodzą w życie 1 stycznia 2015 r. Zgodnie z nimi, armatorzy będą musieli ograniczyć zawartość siarki z obecnego 1 proc. do 0,1 proc. w paliwach stosowanych na jednostkach kursujących m.in. po Morzu Bałtyckim, Morzu Północnym i Kanale La Manche. Nie brakuje obaw, iż wejście w życie dyrektywy siarkowej zmniejszy konkurencyjność polskich portów (zwłaszcza biorąc pod uwagę, że dyrektywa siarkowa nie będzie obowiązywać np. na Morzu Śródziemnym czy Adriatyku).

Innego rodzaju wątpliwości dotyczą implementacji zapisów dyrektywy siarkowej do prawa krajowego poszczególnych państw członkowskich UE Jak twierdzą władze Międzynarodowej Izby Żeglugi (ICS), istnieją poważne niedociągnięcia związane z tym, w jaki sposób poszczególne rządy zamierzają zapewnić kontrolę nowych przepisów. Zdaniem ICS, brak identycznego podejścia poszczególnych państw do realizacji zapisów dyrektywy siarkowej może doprowadzić do nadużyć.

KE niedługo przedstawi wytyczne

W tym ostatnim kontekście, MIR poinformowało w komunikacie przesłanym do naszej redakcji, iż KE pracuje nad aktami wykonawczymi do dyrektywy siarkowej. – Będą one wytycznymi do przestrzegania i egzekwowania wymogów dyrektywy, częstotliwości i metod pobierania próbek paliw, definicji próbki reprezentatywnej dla badanego paliwa, a także informacji, które wymagane będą w sprawozdaniach państw członkowskich w zakresie stosowania norm siarki – piszą autorzy komunikatu.

Zwrócono w nim jednocześnie uwagę, że w ramach Europejskiego Forum Zrównoważonej Żeglugi (ESSF) prowadzone są obecnie dyskusje z udziałem przedstawicieli państw członkowskich, w tym również państw położonych nad Morzem Bałtyckim, na temat wdrażania dyrektywy siarkowej. Omawiane jest m.in.: wykorzystanie skroplonego gazu ziemnego LNG do napędu statków, stosowanie urządzeń usuwających siarkę ze spalin czy badania i rozwój nowych technologii umożliwiających spełnianie wymogów siarkowych.
Tu należy zauważyć, iż MIR już wcześniej sygnalizowało, że armatorzy będą mieli dostęp do unijnych środków pomocowych, dzięki którym będą mogli montować na statkach nowoczesne technologie emisji spalin, odpowiadające normom dyrektywy siarkowej.

Dyrektywę siarkową uzgodniono 6 lat temu

MIR przypomina, iż Dyrektywa 2012/33/UE w zakresie zawartości siarki w paliwach żeglugowych, określana potocznie mianem „dyrektywy siarkowej”, przenosi na grunt prawa Unii Europejskiej zmiany do Załącznika VI do konwencji MARPOL [Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki – red.], uzgodnionych w ramach Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w 2008 roku.

Wprowadzenie tych przepisów do prawa polskiego realizowane jest m.in. poprzez nowelizacje Ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, jak również Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wymagań dotyczących zawartości siarki w paliwie żeglugowym, w tym sposobu jej oznaczania.

Źródło: rynekinfrastruktury.pl