Komisja Europejska pracuje nad pakietem portowym po raz trzeci

wrz 30, 2012 | Polityka Morska

salaplenarnaPorty działające wzdłuż 70 tys. km europejskiego wybrzeża przeładowują łącznie 3,8 mld ton i obsługują ponad 400 mln pasażerów rocznie. Zlokalizowane w geograficznej bliskości tworzą jeden gęsty portowy region na świecie. Morskie porty odgrywają ważną rolę – ułatwiają europejski handel zewnętrzny w 70 % obrotów i wewnętrzny rynek wymiany handlowej w 40 %. Łączą wiele różnych sektorów przemysłu i stanowią olbrzymie centra gospodarcze.

Portowy sektor odgrywa znaczącą rolę w europejskim transporcie, w którym jednak występuje wiele barier, w szczególności dotyczących organizacji i różnorodności obsługi towarowo – pasażerskiej. Zmniejszenie tych ograniczeń powinno poprawić sprawność obrotu portowego i konkurencyjność eksportu unijnych podmiotów gospodarczych na światowym rynku, a także zapewnić poprawę gospodarki UE. Potwierdziła to ostatnio OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) określając potrzebę modyfikacji europejskich portów m.in. poprzez większą konkurencyjność portowych usług razem z poprawą infrastruktury transportowej. Właśnie tym sprawom oraz przeglądem europejskiej polityki portowej była poświęcona dwudniowa konferencja, która odbyła się w ubiegłym tygodniu. W salach hotelu Crowne Plaza w Brukseli spotkało się ponad 400 przedstawicieli  z wszystkich morskich krajów Unii. Przedyskutowali oni szeroki wachlarz problemów portowych począwszy od spraw funduszów unijnych, usprawnień przepisów administracyjnych, spraw socjalnych, po zagadnienia koncesji i rozwoju w horyzoncie do 2020 roku.

klewan

 

Konferencja z mottem przewodnim: „Otwarcie potencjału wzrostu”  skupiła się na aktualnej ocenie sytuacji w europejskich portach morskich, wyzwaniach na przyszłość, propozycjach nowych inicjatyw, które należy podjąć dla ich realizacji.

K.Lewanowicz – MEA