Komisja ds. Transportu i Turystyki z wizytą w Warszawie

wrz 20, 2018 | Różne

1280x540trantury

19 września br. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z wizytą przybyła delegacja posłów do Parlamentu Europejskiego, członków Komisji ds. Transportu i Turystyki. Oficjalna wizyta w MGMiŻŚ jest kolejnym etapem trzydniowego pobytu w Polsce w całości poświęconego osiągnięciom, wyzwaniom i problemom związanym z rozwojem szeroko rozumianej infrastruktury transportowej w Polsce. W czasie pobytu w Polsce europosłowie W czasie pobytu w Polsce europosłowie rozmawiają o wpływie aktualnie nowelizowanej legislacji europejskiej z zakresu wspólnej polityki transportowej oraz o funkcjonowaniu polskich przedsiębiorstw oraz instrumentów finansowych w realizowaniu projektów transportowych.

Delegacja Posłów Parlamentu Europejskiego spotkała się z wiceministrem Grzegorzem Witkowskim. Podczas spotkania wiceminister zaprezentował dotychczasowe osiągnięcia, a także najważniejsze priorytety i zadania stojące przed MGMiŻŚ. Zwrócił uwagę na znaczącą poprawę sytuacji polskich portów morskich zaznaczając jednak, że wciąż istnieją  bariery blokujące ich dalszy rozwój. Jednym z głównych problemów jest obecny brak możliwości włączenia takich portów jak Kołobrzeg, Elbląg czy Ustka do sieci  TEN-T, co uniemożliwia im finansowanie inwestycji ze środków europejskich. Podkreślił również potrzebę rozwoju infrastruktury dostępowej (zwłaszcza drogowej i kolejowej) do polskich portów.

Wiceminister Witkowski odniósł się do kwestii finansowania inwestycji infrastrukturalnych w nowej perspektywie finansowej zwracając uwagę na zastrzeżenia Polski wobec zamiaru Komisji Europejskiej, aby finansować projekty za pomocą połączenia instrumentów o charakterze zwrotnym oraz bezzwrotnym. Zaznaczył, że dotacje bezzwrotne nadal powinny być podstawowym modelem finansowania inwestycji infrastrukturalnych i powinny być przyznawane głównie dla projektów wysokiego ryzyka, które nie zostałyby zrealizowane bez wsparcia publicznego, podczas gdy Instrumenty finansowe (pomoc zwrotna) powinny stanowić dodatkowy element finansowania.

Podsekretarz Stanu zwrócił uwagę europosłów na rozwój śródlądowych dróg wodnych w Polsce. Przedstawił działania resortu w zakresie przygotowania programu rozwoju dla Odrzańskiej Drogi Wodnej (E-30) wraz z drogami wodnymi funkcjonalnie powiązanymi (polski odcinek brakującego połączenia Dunaj-Odra-Łaba i Kanał Śląski) oraz nad programem rozwoju drogi wodnej rzeki Wisły (E-40 – Warszawa-Gdańsk). Podkreślił, że rozwój transportu wodnego śródlądowego doskonale wpisuje się w wytyczne strategii UE dotyczącej rozwoju transportu do 2030 r. zorientowanych na minimalizację negatywnych skutków działalności transportowej takich jak zanieczyszczenie powietrza, emisje gazów cieplarnianych, wypadki, hałas i zagęszczenie ruchu.

 

MGMiŻŚ