Kolejny przetarg na przebudowę „STAREJ RZEŹNI”

lut 12, 2013 | CSL

1cslOgłoszony w grudniu ubiegłego roku przetarg na przebudowę zakupionego przez CSL Internationale Spedition Sp. z o.o. budynku na Łasztowni został zamknięty 16 stycznia bez wyłonienia wykonawcy.

Inwestor ponownie zaprasza

Po uzupełnieniu i uszczegółowieniu warunków, inwestor ponownie zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert wykonania robót budowlanych w ramach inwestycji nazwanej: „Przebudowa budynku obory w dawnym zespole rzeźni miejskiej na Łasztowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe oraz usługowe w zakresie gastronomii, kultury i handlu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. (Stara Rzeźnia – Budynek Obory dla bydła nr 21, 70-651 Szczecin, ul. T. Wendy 14, woj. zachodniopomorskie)”. Niezbędne informacje oraz wymagane dokumenty przetargowe zamieszczone zostały na stronie www.csl.eu
Jak już informowaliśmy, piętro budynku zostało przeznaczone na pomieszczenia administracyjno-biurowe, zaś parter, w części ze szklaną podłogą ukazującą zabytkową piwnicę, pełnić będzie funkcję centrum kulturalno-społeczno-biznesowego. Przewidziano tam m.in. pomieszczenia na „Kino Faktów”, „Salę Kapitańską”, „Kubryk Literacki”, księgarnię, galerię, mini-muzeum oraz „Restaurację „Lastadia”.

Nadal aktualne zaproszenie

Restauracja Lastadia” ma być – w zamierzeniu inwestora – stylowym portowym lokalem gastronomicznym. Pozostaje nadal. aktualne zaproszenie skierowane do potencjalnych partnerów, zainteresowanych prowadzeniem rokującej sukces placówki. „Tym bardziej, że bliskie rozpoczęcie robót budowlanych daje możliwość wpływu na rozwiązania spełniające oczekiwania przyszłego gospodarza lokalu. Tu również warto zajrzeć na podaną wyżej stronę internetową, bądź nawiązać bezpośredni kontakt z właścicielem obiektu.

Sposób pobrania dokumentów do ofert

Dokumenty do ofert można pobrać w siedzibie Spółki CSL Internationale Spedition Sp. z o.o., ul. Kapitańska 2, 71-602 Szczecin, pokój 217, w godzinach 9:00 – 15:00. Osoba kontaktowa Pani Anna Herman tel. 91 48 06 122