Kolejny magazyn w gdyńskim porcie

kw. 2, 2013 | Port Gdynia

1portdyniaumowa2 kwietnia 2013r. o godzinie 14.00 nastąpiło uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. a firmą Mostostal Warszawa S.A. na budowę przy Nabrzeżu Śląskim gdyńskiego portu nowego, czterokomorowego magazynu zbożowego. Jest to kolejne przedsięwzięcie w zakresie powiększenia powierzchni magazynowych i rozbudowy potencjału przeładunkowego w dziedzinie przeładunków zbóż i pasz. W uroczystości udział wzięli: Kazimierz Plocke – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Anna Wypych-Namiotko – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Tadeusz Aziewicz – Poseł na Sejm RP oraz Przewodniczący Komisji Skarbu Państwa, Wojciech Szczurek – Prezydent Gdyni, Marek Stępa – Wiceprezydent Miasta Gdyni oraz Jarosław Wałęsa – Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Przypomnijmy, że 12 października 2012r. pomiędzy Zarządem Portu a MTMG – Morskim Terminalem Masowym Gdynia Sp. z o.o. podpisana została umowa, w ramach której, nowo wybudowany magazyn zostanie  wydzierżawiony  terminalowi masowemu.

Czterokomorowy magazyn składowania śruty i zbóż, o konstrukcji żelbetowej, powierzchni ok. 9 300,00 m2 i kubaturze ok. 220 000,00 m3 oraz zakładanej pojemności eksploatacyjnej wynoszącej 60 tys. ton śruty sojowej, będzie miał wymiary 63 m szerokości, 157 m długości oraz 35 m wysokości. Ponadto wybudowane zostaną przy nim dwa podwójne stanowiska do załadunku samochodów oraz konstrukcje (estakady, wieże transportowe) pod urządzenia zapewniające pełną mechanizację załadunku i wyładunku towarów. Wraz z budową nowego magazynu, wykonana zostanie również przebudowa magazynu nr 26, w celu umożliwienia współdziałania obu magazynów. Przebudowana zostanie także infrastruktura podziemna, drogowa i kolejowa w obrębie planowanej inwestycji.

Magazyn usytuowany zostanie na zapleczu Nabrzeża Śląskiego, poza strefą nabrzeżową, w odległości ok. 37 m od krawędzi nabrzeża oraz w odległości ok. 20 m od skrajnego budynku Stoczni Nauta. Zakończenie budowy magazynu oraz  uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przewidywane jest na  30 czerwca 2014r. Całkowity koszt budowy w ramach umowy wynosi 25,8  mln zł brutto.

Inwestycja wzmocni pozycję Portu Gdynia jako największego polskiego portu zbożowego – w 2012 roku przeładowano w Gdyni 1,78 miliona ton ładunków zbożowych, co stanowi około 42% udziału w tej grupie ładunkowej.

Jest to już druga w tym roku umowa dotycząca realizacji  przedsięwzięcia w zakresie powiększenia powierzchni magazynowej gdyńskiego portu. 14 lutego br. ZMPG-a S.A. podpisał umowę z firmą Przembud Gdańsk  S.A. na budowę magazynu wysokiego składowania przy ulicy J. Wiśniewskiego 27 w Gdyni  – w ramach realizacji kolejnego etapu tworzenia  w zachodniej części portu Centrum Logistycznego.