Kolejny krok dla pogłębienia toru wodnego

paź 1, 2014 | Port Szczecin

1akonfimg1Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA wziął udział w zorganizowanej przez Urząd Morski w Szczecinie konferencji prasowej, która odbyła się w Czerwonym Ratuszu, w dniu 29.09.2014.

Spotkanie poświęcone zostało strategicznej inwestycji dla przyszłości zachodniopomorskich portów, jaką jest modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin na Kanale Piastowskim i Mielińskim. Jest to już II etap prac modernizacyjnych prowadzonych przez Urząd Morski w Szczecinie na torze wodnym. Inwestycja rozpoczęła się w 2013 roku, a zakończenie planowane jest na połowę 2015 roku. Podczas konferencji omówiony został zakres rzeczowy projektu, stopień zaawansowania prac oraz  związane z realizacją inwestycji aspekty środowiskowe. Podkreślono także najciekawsze elementy prowadzonej inwestycji – kolejne odkrycia nurków pracujących na torze Świnoujście-Szczecin. Nie zabrakło także szerszego kontekstu gospodarki morskiej i znaczenia inwestycji z perspektywy portów. Przede wszystkim wskazać należy możliwość poprawy dostępu do portów od strony morza, poprawę stanu infrastruktury technicznej oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa żeglugi. 

Dla Portów Szczecin-Świnoujście przedsięwzięcie to ma kluczowe znaczenie w kontekście „12,5m”. Po zakończeniu realizacji projektu, skarpy umocnień brzegowych stanowić będą gotową konstrukcję obudowy toru wodnego o docelowych parametrach. Pozwoli to na natychmiastowe przystąpienie do prac pogłębiarskich planowanych w III etapie modernizacji. Jest to więc realne przygotowanie do pogłębienia toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5m.

Już dziś Porty Szczecin-Świnoujście przygotowują się do tego faktu. Inwestycje realizowane przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA uwzględniają potrzebę przystosowania infrastruktury portowej do przyjmowania przez port w Szczecinie większych jednostek. Nowo budowane lub modernizowane nabrzeża na dzień dzisiejszy konstrukcyjnie umożliwiają przyjęcie jednostek o większym niż dotychczas zanurzeniu. Stanie się to możliwe po pogłębieniu toru wodnego i osiągnięciu głębokości przy nabrzeżu 12,5m.

I właśnie o działaniach przystosowujących infrastrukturę portową do docelowych parametrów zmodernizowanego toru wodnego opowiadał podczas konferencji prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, Zbigniew Miklewicz. Wśród inwestycji już zakończonych lub realizowanych, uwzględniających docelowe parametry toru wodnego, wspomniał przede wszystkim o infrastrukturze portowej dla terminalu kontenerowego, tj. o wybudowanym nabrzeżu Fińskim, a także o trwającej właśnie rozbudowie infrastruktury portowej w północnej części Półwyspu Ewa. Również w kolejnych latach ZMPSiŚ SA zakłada realizację inwestycji uwzględniających konieczność dostosowania infrastruktury portowej do projektu „12,5m”. W perspektywie unijnej 2014-2020 planowana jest modernizacja nabrzeży zarówno w rejonie obsługi ładunków masowych, tj. nabrzeży Katowickiego i Chorzowskiego, jak i w rejonie obsługi drobnicy – nabrzeży Czeskiego i Słowackiego. Inwestycje te pozwolą na uzyskanie przy nabrzeżach głębokości technicznej 12,5 m. Po roku 2020 także przewiduje się przygotowanie lub budowę nabrzeży do obsługi statków o zanurzeniu większym niż dotychczas.