Kolejne wodowanie w Remontowa Shipbuilding

sie 6, 2013 | SR SHIPBUILDING

1wodowanie 1We wtorek, 6 sierpnia 2013 r. REMONTOWA SHIPBUILDING S.A. zwodowała kolejny, 6 w tym roku, 985 w historii stoczni statek.

Tym razem był to wielozadaniowy statek typu PSV (Platform Supply Vessel) służący do obsługi morskiego przemysłu wydobywczego. Zwodowany statek jest szóstym z serii ośmiu jednostek budowanych  na zamówienie jednego z amerykańskich potentatów w przemyśle offshore. Podobnie jak cała seria, również i ten statek budowany jest na podstawie projektu opracowanego przez polskie biuro konstrukcyjne  MMC  Ship Design & Marine  Consulting Sp. z o.o. z Gdyni pod nadzorem towarzystwa klasyfikacyjnego ABS.
Wyposażenie statku w napęd „Diesel – Electric” i wykorzystanie technologii średniego napięcia , umożliwi ekonomiczną eksploatację przy znacznym ograniczeniu  zużycia paliwa, a tym samy mniejszą emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Ponad to zwodowany statek wyposażony zostanie w system dynamicznego pozycjonowania, pełną automatykę systemów sterowania, instalację zwalczania pożarów wg klasy Fi Fi i zwalczania rozlewów olejowych oraz  inne nowoczesne rozwiązania odpowiadające najwyższym standardom światowym.
Powierzchnia pokładu 1050 m2 przy obciążalności 10t/m2 pozwoli na przewóz ładunków wielkogabarytowych,  skonteneryzowanych,  pakietów rur i innych ładunków  niezbędnych przy prowadzeniu odwiertów czy też  obsługi platform.  Statek służyć będzie również do przewozu ładunków płynnych i sypkich oraz ładunków niebezpiecznych w zbiornikach pod pokładem.

Po zakończeniu procesu produkcyjnego i przeprowadzeniu skomplikowanego programu prób morskich statek przekazany zostanie Armatorowi wchodząc w skład liczącej ponad 200 statków floty, służącej do obsługi morskich pól naftowych i instalacji poszukiwawczo – wydobywczych.  Statek przystosowany będzie do eksploatacji na wszystkich akwenach morskich bez względu na warunki pogodowe.