Kolejne porty obniżają emisję zanieczyszczeń dzięki technologiom ABB

paź 23, 2019 | Polskie nowości

Port w Incheon

Transport morski odpowiada za 2-3 proc. globalnej emisji CO2. Istotna część tych zanieczyszczeń emitowana jest w portach. Największymi trucicielami są kontenerowce, ale sam prom pasażerski podczas ośmiogodzinnego postoju w porcie może wytworzyć tyle tlenków azotu co 10 tys. samochodów pokonujących trasę z Warszawy na plaże w Chorwacji. Dlatego też coraz więcej portów stawia na zasilanie zacumowanych statków czystszą energią z nabrzeża. Takie rozwiązania będą potrzebne również w Polsce.

Na świecie pływa około 94 tys. promów. Spaliny uwalniane są nie tylko podczas rejsu, ponieważ promy zacumowane w porcie są zazwyczaj zasilane przez silniki pomocnicze na olej napędowy, emitujące dwutlenek węgla, tlenki siarki i tlenki azotu. Emisję można znacznie ograniczyć zasilając statki energią elektryczną z nabrzeża. Takie rozwiązanie ma zostać uruchomione do końca tego roku w porcie w Tallinie. Ostatnie przykłady to również porty w Incheon w Korei Południowej oraz we francuskiej Marsylii. W każdym z przypadków zacumowane promy będą mogły korzystać z rozwiązań pozwalających na znaczne obniżenie nie tylko emisji spalin (nawet o 98 proc.), ale także kosztów operacyjnych oraz poziomu hałasu i drgań przy nabrzeżu. Technologię dostarczy firma ABB.

– Przemysł promowy znajduje się pod rosnącą presją, aby obniżać emisję zanieczyszczeń. Wśród rozwiązań, które mogą w tym pomóc znajdują się  m.in. technologie pozwalające na zasilanie zacumowanych jednostek z lądowej sieci elektroenergetycznej. Zainteresowanie nimi widoczne jest również w Polsce i myślę, że będą one elementem wszystkich nadchodzących projektów budowy oraz modernizacji terminali promowych. Takie rozwiązania są zresztą rekomendowane w dyrektywie Unii Europejskiej w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych – wyjaśnia Michał Ciąćka, ekspert ABB. 

Dzięki technologii przyłączy brzegowych (tzw. „shore-to-ship”) promy zacumowane w porcie nie muszą używać silników pomocniczych do zasilania systemu ogrzewania i chłodzenia, wentylacji czy wyposażenia kambuza. Zamiast tego wykorzystują bezemisyjną energię elektryczną z lądowej sieci elektroenergetycznej. Takie rozwiązania dostarczane przez ABB są już z powodzeniem wykorzystywane przez ponad 50 portów na całym świecie. Teraz dołączają do nich kolejne. 

W nowym terminalu pasażerskim w Incheon, otwartym w kwietniu 2019 roku, ABB zainstalowała na lądzie przyłącze energetyczne, obejmujące transformator, rezystor uziemiający oraz  statyczną przetwornicę częstotliwości o mocy 2000 kVA, z wyjściem 50/60 Hz, która dostosowuje częstotliwość prądu do tej wykorzystywanej na statkach. Pozwoli to na zapewnienie promom zasilania z wykorzystaniem czystej energii, a także na obniżenie uciążliwego dla lokalnej społeczności hałasu i drgań na nabrzeżu. To szczególnie ważne dla władz portu ze względu na jego położenie, a także aspiracje do bycia istotnym węzłem komunikacyjnym w Azji Południowo-Wschodniej.

Również port w Marsylii zostanie wyposażony przez ABB w specjalnie zaprojektowany system zarządzania instalacją elektryczną do zasilania jednostek pływających. Ponadto do cumujących tam trzech promów pasażerskich należących do Corsica Linea, łączących Marsylię z Korsyką, ABB dostarczy rozwiązanie do kompensacji mocy Dynacomp, zmniejszające napięcie energii elektrycznej z lokalnej sieci do 11 kV, co umożliwi zasilanie urządzeń pokładowych. Instalacja rozwiązań ABB jest już w toku na jednej z jednostek, a na dwóch kolejnych zostanie zrealizowana w 2020 roku. 

– Technologia przyłączy lądowych ABB umożliwia uzyskanie na statku zasilania wolnego od emisji zanieczyszczeń, którego coraz częściej oczekują władze, porty oraz lokalni mieszkańcy – powiedział Ludovic Amouroux, kierownik projektu w Corsica Linea. – Szacujemy, że podczas jednego postoju będziemy wykorzystywać od 7MWh do 11 MWh energii o zerowej emisji, w zależności od statku.

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) zobowiązała sektor transportu morskiego, aby do 2050 roku ograniczył emisję gazów cieplarnianych o minimum 50 proc. (w porównaniu do poziomu z 2008 roku). Wykorzystanie zasilania z nabrzeża udowadnia, że dzięki dostępnym technologiom nawet jednostki pływające, którą są już w użyciu, mogą znacząco zmniejszyć swój negatywny wpływ na środowisko. 

 

ABB