Kolejne podejście portu Kołobrzeg do budowy terminalu pasażerskiego

lip 20, 2021 | Port Kołobrzeg

port kol term pax 00 800

Zarząd Morskiego Portu w Kołobrzegu w połowie lipca ponownie zaprosił do współpracy firmy i podmioty zainteresowane zagospodarowaniem powierzchni w ramach inwestycji planowanej do realizacji na terenach portowych.

Poprzednie postępowania w tej sprawie nie przyniosły pozytywnego efektu.

Przedmiotem inwestycji jest budowa terminalu pasażerskiego w Porcie Kołobrzeg, w ramach którego planuje się umiejscowić lokale z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową. Celem głównym inwestycji jest, obok zapewnienia możliwości obsługi strumienia pasażerów, upiększenie okolicy, stanowiącej wizytówkę miasta i jego reprezentatywny fragment.

Teren inwestycji zlokalizowany jest przy ul. Portowej i Towarowej – w bardzo atrakcyjnej pod względem turystycznym części miasta, z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo głównego ciągu komunikacyjnego prowadzącego do latarni morskiej. Powierzchnia użytkowa obiektu wynosić będzie ok 3 tys. metrów kwadratowych. Budynek składać ma się z dwóch kondygnacji.

Aktualnie trwają analizy przedrealizacyjne, które w rezultacie mają dać odpowiedź na pytanie o najbardziej optymalny kształt projektu w największym stopniu zaspokajający potrzeby Miasta, jego mieszkańców, ale także późniejszych najemców.

ZMP Kołobrzeg