Kolejna zakończona inwestycja w Porcie Szczecin i Świnoujście

wrz 29, 2015 | Port Szczecin

1abcparkinport13

29 września br. odbyło się uroczyste zakończenie inwestycji współfinansowanej przez Unię Europejską pn. „Budowa infrastruktury terminali portowych w Szczecinie i Świnoujściu-miejsca postojowe”.

Zakończony projekt jest wynikiem konsekwentnej realizacji ambitnego programu inwestycyjnego Zarządu Morskich Portów w Szczecinie i Świnoujściu ukierunkowanego na rozwój portów morskich oraz modernizację infrastruktury. Cel inwestycji to zwiększenie powierzchni parkingowych w portach  w Szczecinie i Świnoujściu oraz Terminalu  Promowym Świnoujście – wybudowanie  i zmodernizowanie placów postojowych, miejsc postojowych dla sam. ciężarowych oraz dla sam. osobowych (w tym dla osób niepełnosprawnych), przyśpieszenie średniego tempa obsługi pojazdów ciężarowych w porcie. Dalsze korzyści z inwestycji to poprawa parametrów technicznych dróg poprzez zwiększenie szerokości z 6 do 7 m oraz dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię jezdni i nawierzchnię przeznaczoną do postoju ciężkich pojazdów z obecnych 40-60 kN do 115 kN.

„Przez ten projekt podniesiemy naszą konkurencyjność, w znaczącym stopniu przyśpieszymy przeładunki i poprawimy bezpieczeństwo” – Mówił Krzysztof Sadowski, członek zarządu – ” Należą się szczególne podziękowania dla pracowników portu, dzięki nim tak w szybkim tempie udało się tą inwestycję zrealizować, szczególne podziękowania należą się wykonawcy projektu firmie Budimex”  ” – dodaje.  

Budowa nowych miejsc parkingowych rozpoczęła się w połowie 2014 roku, w ramach systemu „zaprojektuj i zbuduj”. W sumie w obu portach powstało 5 placów postojowych o całkowitej powierzchni 9,3 ha (3 w Szczecinie przy ul. Bytomskiej, Hryniewieckiego i Gdańskiej oraz 2 w Świnoujściu przy ul. Nowoartyleryjskiej oraz Duńskiej i Fińskiej). Zapewniają one miejsca postojowe dla 585 pojazdów, z czego 183 to miejsca przeznaczone dla postoju samochodów osobowych.

Dla samochodów osobowych dokonano przebudowy dotychczasowego parkingu i budowy nowych miejsc postojowych na szczecińskiej Łasztowni. Z kolei place postojowe dla ciężkich pojazdów zlokalizowane są w rejonach przeładunków drobnicowych i masowych w Szczecinie, a także na terminalu promowym w Świnoujściu oraz na wjeździe do Portu Handlowego w Świnoujściu. Część z nich wybudowano od podstaw, a inne przebudowano.

Inwestycja ma niezwykle istotne znaczenie dla sprawnej obsługi środków transportu w portach. W sposób zasadniczy podniesiono bezpieczeństwo ruchu kołowego. Usunięte zostały potencjalne kolizje sprzętu portowego z samochodami ciężarowymi – dotychczas parkującymi na drogach portowych. Poza poprawą infrastruktury drogowej, przy nowo wybudowanych miejscach postojowych, powstało całkowicie nowe zaplecze sanitarne dla kierowców. Podkreślenia wymaga także fakt, że nowo zainstalowany system monitoringu i kierowania ruchem usprawnia zarządzanie i monitorowanie ruchu samochodowego przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na terenie portów, a także przez straż graniczną i służbę celną.

Budowę miejsc postojowych w portach w Szczecinie i Świnoujściu zrealizowano dzięki funduszom unijnym. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W umowie o dofinansowanie określono wartość zadania na 72,2 mln złotych, zaś maksymalną kwotę dofinansowania na 51 mln złotych.