Kolejna wielka inwestycja w Morskim Porcie Gdańsk

maj 16, 2013 | Port Gdańsk

1inwestycjapg15 maja 2013 roku Zarząd ZMPG SA zaakceptował propozycję komisji powołanej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego Nr 1/FU/2013 „Na wieloletnią dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej, w tym części Pirsu Rudowego, z przeznaczeniem na budowę i eksploatację ogólnodostępnego terminalu głębokowodnego, w tym przeładunku towarów pochodzenia roślinnego, z wyłączeniem ropy naftowej i produktów ropopochodnych, zlokalizowanej w Gdańsku, w Porcie Zewnętrznym”. Tym samym, swojego operatora uzyskał ostatni fragment gdańskiego portu, posiadający bezpośredni dostęp do głębokowodnego akwenu Zatoki Gdańskiej, w którym obsługiwane będą największe statki zdolne pokonać Cieśniny Duńskie.

Dalszy rozwój portu stał się zatem wprost zależny od tempa podjęcia realizacji projektu budowy „Portu Centralnego” na wschodniej ścianie Półwyspu Westerplatte.

Po zatwierdzeniu tej decyzji przez Radę Nadzorczą ZMPG SA możliwe staną się negocjacje szczegółowe ze zwycięzcą przetargu – Spółką Akcyjną „OT Logistics”, mającą siedzibę w Szczecinie. Firma, która swą tradycją sięga powołanej w 1946 roku spółki „Polska Żegluga na Odrze” – przekształconej w 1992 roku (zgodnie z ustawą o prywatyzacji) w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa „Odratrans” S.A. – od ubiegłego roku występuje pod nazwą „OT Logistics”. Grupa Kapitałowa „OT L”, świadcząc usługi żeglugi śródlądowej, spedycji morskiej oraz kolejowej – realizowanych głównie na terenie Polski i Niemiec – wypracowała w ubr. blisko pół miliarda złotych przychodów. Planując debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych, przewidziała inwestycje portowe. Jest obecnie właścicielem 95% akcji Portu Handlowego Świnoujście, w którym zamierza uruchomić terminal kontenerowy. Także w Gdańsku, budując terminal przeładunku towarów masowych, chce kontynuować obsługę m.in. transportów węgla, stali, nawozów, produktów rolnych i biomasy.

Na bardzo atrakcyjnej i rentownej powierzchni 23,5 hektara w gdańskim porcie, między terminalem kontenerowym „DCT”, a Terminalem Suchych Ładunków Masowych „Portu Północnego” (należącego do Grupy „Sea-Invest”) „OT Logistics” zadeklarowała wybudowanie infrastruktury lądowej i hydrotechnicznej wartej 300 milionów złotych. Ta inwestycja, uzupełniona istniejącą i realizowaną siecią drogową oraz kolejową, ostatecznie utrwali czołową pozycję Gdańska wśród portów bałtyckich. Być może też, pojawienie się w Gdańsku doświadczonego przewoźnika śródlądowego nie pozostanie bez wpływu na perspektywę przywrócenia roli ważnego szlaku transportu towarowego, jaką w minionych wiekach odgrywała dla gdańskiego portu królowa polskich rzek – Wisła.

Szacunki przewidują, że w perspektywie najbliższych 10-15 lat – dzięki realizowanym obecnie przedsięwzięciom – obroty Portu Morskiego w Gdańsku mogą ulec nawet potrojeniu w stosunku do dzisiejszych wyników.

Janusz Kasprowicz